โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (EtoE) ครั้งที่ 5  [View 241]
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์...อ่านต่อ

-
โดย adminเมื่อ 26 เม.ย. 2562

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [View 95]
วันที่ 22-23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประ...อ่านต่อ

-
โดย adminเมื่อ 22 เม.ย. 2562

  ประชุมสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนศรีสะเกษ  [View 80]
วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายสุธรรม...อ่านต่อ

-
โดย adminเมื่อ 17 เม.ย. 2562

 ทั้งหมด