1.1 การดูเเลเเนะเเนวผู้เรียน.. มีเอกสารแนบ (อ่าน 121) 5 พ.ค. 2563
1.2 ด้านผู้เรียนเเละผู้สำเร็จการศึกษา.. มีเอกสารแนบ (อ่าน 105) 5 พ.ค. 2563
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการป.. มีเอกสารแนบ (อ่าน 90) 5 พ.ค. 2563
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานส.. มีเอกสารแนบ (อ่าน 73) 5 พ.ค. 2563
1.5 ผลการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ.. มีเอกสารแนบ (อ่าน 85) 5 พ.ค. 2563