ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
995คำสั่งโครงการ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ...  [ดู 60 : โหลด 60 ]  งานวิชาการ 17 ก.พ. 2564
986แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2563...  [ดู 71 : โหลด 55 ]  งานวิชาการ 14 ม.ค. 2564
914ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563...  [ดู 563 : โหลด 139 ]  งานวิชาการ 15 มิ.ย. 2563
793คำสั่งรับลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...  [ดู 218 : โหลด 125 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2562
764แบบฟอร์มส่งแผนการสอน(ปรับปรุงใหม่)...  [ดู 262 : โหลด 218 ]  งานวิชาการ 5 พ.ย. 2561
746คู่มือการกรอกแบบประเมินครูผู้สอนออนไลน์...  [ดู 216 : โหลด 132 ]  งานวิชาการ 7 ก.ย. 2561
693ใบลานักเรียน นักศึกษา  [ดู 462 : โหลด 327 ]  งานวิชาการ 8 ธ.ค. 2560
685สมุดประจำวิชา  [ดู 476 : โหลด 287 ]  งานวิชาการ 13 พ.ย. 2560

ทั้งหมด 8 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช