ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1154ตารางเรียน กษ.101(ผลิตพืช)  [ดู 52 : โหลด 29 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1155ตารางเรียน กษ.102-1(ผลิตสัตว์)...  [ดู 43 : โหลด 29 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1156ตารางเรียน กษ. 106(อุตสาหกรรมเกษตร)...  [ดู 44 : โหลด 24 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1157ตารางเรียน กษ.102-2(ผลิตสัตว์)...  [ดู 45 : โหลด 24 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1158ตารางเรียน กษ.103(ผลิตสัตว์น้ำ)...  [ดู 34 : โหลด 14 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1159ตารางเรียน กษ.104(ช่างเกษตร)  [ดู 30 : โหลด 16 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1161ตารางเรียน พณ101(คอมพิวเตอร์)...  [ดู 41 : โหลด 19 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1162ตารางเรียน ปวช. 202-1  [ดู 32 : โหลด 17 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1163ตารางเรียน ปวช.201  [ดู 28 : โหลด 18 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1164ตารางเรียน ปวช.202-2  [ดู 29 : โหลด 11 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1165ตารางเรียน ปวช.203  [ดู 37 : โหลด 48 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1166ตารางเรียน ปวช.204  [ดู 26 : โหลด 15 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1167ตารางเรียน ปวช.205  [ดู 28 : โหลด 14 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1168ตารางเรียน ปวช. 301  [ดู 32 : โหลด 35 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1169ตารางเรียน ปวช. 302-1  [ดู 28 : โหลด 14 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1170ตารางเรียน ปวช. 302-2  [ดู 30 : โหลด 16 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1171ตารางเรียน ปวช. 303  [ดู 31 : โหลด 18 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1172ตารางเรียน ปวช. 304  [ดู 27 : โหลด 14 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1173ตารางเรียน ปวส. 401-2 พืชศาสตร์ (ทวิภาคีในประเทศ)...  [ดู 47 : โหลด 40 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1174ตารางเรียน ปวส. 403 (สัตวศาสตร์ -สายตรง)...  [ดู 36 : โหลด 64 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1175ตารางเรียน ปวส. 404-1(สัตวศาสตร์ -ต่างสาขา)...  [ดู 58 : โหลด 38 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1177ตารางเรียนปวส. 406-2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทวิภาคี)...  [ดู 25 : โหลด 48 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1179ตารางเรียน ปวส.401-1(พืชศาสตร์ ปกติ)...  [ดู 26 : โหลด 17 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1180ตารางเรียนปวส.402 พืชศาสตร์ ทวิภาคี ไทย-อิสราเอล...  [ดู 34 : โหลด 21 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566
1181ตารางเรียนปวส.405(อุตสาหกรรมเกษตร)...  [ดู 33 : โหลด 14 ]  งานวิชาการ 16 พ.ค. 2566

ทั้งหมด 58 ระเบียน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช