ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริหารจัดการ...[ดู 19 ครั้ง : โหลด 3 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 7 ก.ย. 2561
2 ประกวดราคาซื้อพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สวนสมเด็จฯ...[ดู 6 ครั้ง : โหลด 3 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 7 ก.ย. 2561
3 เอกสารประกวดราคาซื้อพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ สวนส...[ดู 15 ครั้ง : โหลด 5 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 7 ก.ย. 2561
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...[ดู 11 ครั้ง : โหลด 1 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 4 ก.ย. 2561
5 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 0 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 25 ก.ย. 2561
6 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ...[ดู 7 ครั้ง : โหลด 7 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ก.ย. 2561
7 งบทดลองรายเดือน สิงหาคม 2561...[ดู 1 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 20 ก.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพลังงานแสงอาทิตย์สวนสมเด็จฯ...[ดู 7 ครั้ง : โหลด 4 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 18 ก.ย. 2561
9 งบทดลองเดือนกรกฎาคม2561[ดู 3 ครั้ง : โหลด 2 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ก.ย. 2561
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)...[ดู 17 ครั้ง : โหลด 5 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 ส.ค. 2561
11 งบทดลองรายเดือน มิถุนายน 2561...[ดู 13 ครั้ง : โหลด 7 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 23 ก.ค. 2561
12 งบทดลองเดือนพฤษภาคม[ดู 31 ครั้ง : โหลด 11 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2561
13 งบทดลองเดือนมีนาคม[ดู 32 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 9 พ.ค. 2561
14 งบทดลองเดือนเมษายน[ดู 33 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 พ.ค. 2561
15 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง...[ดู 47 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 4 เม.ย. 2561
16 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯ...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 มี.ค. 2561
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ...[ดู 59 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 มี.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ...[ดู 40 ครั้ง : โหลด 14 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2561
19 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561...[ดู 42 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 26 มี.ค. 2561
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...[ดู 46 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 มี.ค. 2561
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
22 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
23 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯ...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
24 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ช่างยนต์...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 ก.พ. 2561
25 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ก.พ. 2561
26 งบทดลองรายเดือนมกราคม 2561...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ก.พ. 2561
27 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัสวิชา 201...[ดู 1054 ครั้ง : โหลด 125 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.พ. 2561
28 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์...[ดู 60 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2561
29 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปัฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2561
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 60 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 22 ม.ค. 2561
31 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560[ดู 62 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ม.ค. 2561
32 แจ้งรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์...[ดู 91 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 ม.ค. 2561
33 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน[ดู 67 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 27 ธ.ค. 2560
34 เผยแพร่ราคากลางชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2560
35 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 59 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2560
36 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 447 ครั้ง : โหลด 174 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2560
37 งบทดลองเดือนตุลาคม[ดู 71 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 พ.ย. 2560
38 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 พ.ย. 2560
39 ประกาศบัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 297 ครั้ง : โหลด 265 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
40 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 558 ครั้ง : โหลด 669 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2560
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ...[ดู 941 ครั้ง : โหลด 1199 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ต.ค. 2560
42 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 282 ครั้ง : โหลด 159 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ต.ค. 2560
43 งบทดลองรายเดือน กันยายน 2560...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ต.ค. 2560
44 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 412 ครั้ง : โหลด 199 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ต.ค. 2560
45 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1648 ครั้ง : โหลด 1031 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 10 ต.ค. 2560
46 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 161 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 22 ก.ย. 2560
47 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560[ดู 84 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 ก.ย. 2560
48 งบทดลองเดือนกรกฎาคม2560[ดู 77 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2560
49 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงที่มีมาตรฐานฯ...[ดู 84 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 16 ส.ค. 2560
50 งบทดลองรายเดือน มิถุนายน 2560...[ดู 91 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ก.ค. 2560
51 งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม...[ดู 88 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
52 SSR สำหรับครู 2560[ดู 117 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2560
53 แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง...[ดู 267 ครั้ง : โหลด 375 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 8 พ.ค. 2560
54 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู...[ดู 853 ครั้ง : โหลด 264 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 พ.ค. 2560
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับ ป.ตรี 60...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ค. 2560
56 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช (ครู)...[ดู 194 ครั้ง : โหลด 89 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 179 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ค. 2560
58 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย...[ดู 87 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 177 ครั้ง : โหลด 163 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
60 งบทดลองรายเดือน เมษายน[ดู 84 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 พ.ค. 2560
61 งบทดลองรายเดือนมีนาคม [ดู 84 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 5 เม.ย. 2560
62 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร...[ดู 80 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 28 เม.ย. 2560
63 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สอศ.กับ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย...[ดู 78 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 เม.ย. 2560
64 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอา...[ดู 78 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 มี.ค. 2560
65 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมฯ...[ดู 77 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560
66 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560
67 เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 84 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560
68 เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 79 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560
69 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ...[ดู 82 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
70 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ...[ดู 75 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
71 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างพลังงานฯ...[ดู 80 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างฯ...[ดู 75 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
73 ปร.5 และ ปร.6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานฯ...[ดู 81 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
74 ปร.4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ฯ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
75 คุณลักษณะเฉพาะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจัดการน้ำ...[ดู 81 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
76 แบบรูปรายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานฯ...[ดู 81 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
77 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
78 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน...[ดู 95 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 มี.ค. 2560
79 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 230 ครั้ง : โหลด 179 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2560
80 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560...[ดู 870 ครั้ง : โหลด 408 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ม.ค. 2560
81 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560...[ดู 235 ครั้ง : โหลด 125 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 ม.ค. 2560
82 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(คอมพิวเตอร...[ดู 87 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
83 คุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลฯ...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 37 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
84 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ชุดเครื่อง...[ดู 91 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
85 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์...[ดู 143 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
86 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง...[ดู 90 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 6 ก.ย. 2559
87 คุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2559...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 6 ก.ย. 2559
88 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ...[ดู 90 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 1 ก.ย. 2559
89 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นขนาด 3 ก๊อก...[ดู 86 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 1 ก.ย. 2559
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 313 ครั้ง : โหลด 246 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ก.ค. 2559
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2...[ดู 883 ครั้ง : โหลด 260 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 13 ก.ค. 2559
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 370 ครั้ง : โหลด 541 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ก.ค. 2559
93 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1671 ครั้ง : โหลด 1089 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 1 ก.ค. 2559
94 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ฯ...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 9 มี.ค. 2559
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ฯ...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 30 มี.ค. 2559
96 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ฯ...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2559
97 เอกสารประกวดราคาฯจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ฯ...[ดู 1890 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2559
98 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 206 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 ม.ค. 2559
99 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 240 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 22 ม.ค. 2559
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ฯ...[ดู 98 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 ธ.ค. 2558
101 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบโควตา...[ดู 304 ครั้ง : โหลด 140 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2558
102 ประกาศสอบราคารถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าเลื้ยงสัตว์...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 2 ธ.ค. 2558
103 เอกสารสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 2 ธ.ค. 2558
104 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 227 ครั้ง : โหลด 225 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 4 พ.ย. 2558
105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2558
106 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 267 ครั้ง : โหลด 252 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2558
107 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์แทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2558
108 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2558
109 ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ต.ค. 2558
110 ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559 รถแทรกเตอร์...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ต.ค. 2558
111 ประกาศสอบราคาจ้าง ก่สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
112 เอกสารสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 37 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 242 ครั้ง : โหลด 146 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
114 ขอยกเลิกประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 117 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ต.ค. 2558
115 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 561 ครั้ง : โหลด 533 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2558
116 ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ...[ดู 130 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
117 ข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 149 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
118 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน...[ดู 154 ครั้ง : โหลด 91 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 ก.ย. 2558
119 ประกาศสอบราคาสะพานสวนสมเด็จฯ...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2558
120 เอกสารสอบราคาสะพานสวนสมเด็จฯ...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2558
121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ส.ค. 2558
122 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู สาขาพืชศาสตร์...[ดู 206 ครั้ง : โหลด 112 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ก.ค. 2558
123 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 28 ก.ค. 2558
124 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดนมโคแบบก้างปลา...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 มิ.ย. 2558
125 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
126 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
127 ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 117 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
128 เอกสารสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
129 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 379 ครั้ง : โหลด 333 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2558
130 หนังสือ - แจ้งผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ค. 2558
131 ประกาศผลการศิษย์เก่าดีเด่น-ครบรอบ84ปี...[ดู 133 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ค. 2558
132 แจ้งรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวธุรการ...[ดู 137 ครั้ง : โหลด 82 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 พ.ค. 2558
133 แจ้งรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอน...[ดู 122 ครั้ง : โหลด 78 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 พ.ค. 2558
134 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 พ.ค. 2558
135 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน)...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 พ.ค. 2558
136 รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 170 ครั้ง : โหลด 132 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
137 รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...[ดู 124 ครั้ง : โหลด 78 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
138 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2557...[ดู 113 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
139 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 113 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
140 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 62 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
141 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558 ชุดปฏิบัติการรีดโคนม...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 มี.ค. 2558
142 ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 มี.ค. 2558
143 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 117 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
144 ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 127 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
146 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
147 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
148 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2558
149 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา...[ดู 132 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2558
150 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558
151 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558
152 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 17 ก.พ. 2558
153 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 17 ก.พ. 2558
154 asd afds[ดู 174 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นางจิตรา จากวิทยาลัย 15 ก.พ. 2558
155 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 144 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
156 เอกสารสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
157 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
158 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 124 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
159 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
160 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 127 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ม.ค. 2558
162 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 127 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
163 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปล...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
164 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
165 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม...[ดู 126 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558
166 เอกสารสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 21 ม.ค. 2558
168 ขอแก้ไขประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโล...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ม.ค. 2558
169 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[ดู 181 ครั้ง : โหลด 110 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2557
170 เอกสารประกวดราคาลานจอดรถ 58...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 ธ.ค. 2557
171 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กฯ...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 ธ.ค. 2557
172 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 136 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2557
173 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา...[ดู 132 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2557
174 เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR)ในโครงการก่อสร้างลานจอดรถ...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2557
175 เผยแพร่ร่างเอกสารประกอบราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต...[ดู 126 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2557
176 ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสมเด็จฯ...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ธ.ค. 2557
177 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 293 ครั้ง : โหลด 192 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2557
178 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว...[ดู 171 ครั้ง : โหลด 114 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2557
179  (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาประจำปี 255...[ดู 189 ครั้ง : โหลด 81 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ย. 2557
180 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 397 ครั้ง : โหลด 322 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 13 พ.ย. 2557
181 ร่างข้อมูลคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา...[ดู 154 ครั้ง : โหลด 102 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 ต.ค. 2557
182 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาประจำปี 2558...[ดู 153 ครั้ง : โหลด 78 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
183 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยีนาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558...[ดู 134 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
184 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การรีดโคนมแบบก้างปลา ประจำปี 2558...[ดู 162 ครั้ง : โหลด 89 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
185 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558...[ดู 174 ครั้ง : โหลด 110 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสารสนเทศ...[ดู 135 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2557
187 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 145 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 ก.ย. 2557
188 ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.ย. 2557
189 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศฯ...[ดู 145 ครั้ง : โหลด 644 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.ย. 2557
190 ประกาศรายชื่อผูัชนะการเสนอราคา (ลานจอดรถ)...[ดู 189 ครั้ง : โหลด 102 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2557
191 ยกเลิกประกวดราคาอาคารสารสานเทศฯ...[ดู 143 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2557
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 144 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 19 พ.ค. 2557
193 ประกวดราคาจ้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล้กแะท่อลอดเหลี่ยม...[ดู 146 ครั้ง : โหลด 71 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 19 พ.ค. 2557
194 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 151 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 18 เม.ย. 2557
195 ราคากลางงานก่อสร้างงานลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี...[ดู 152 ครั้ง : โหลด 89 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 18 เม.ย. 2557
196 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์...[ดู 184 ครั้ง : โหลด 98 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 3 ก.พ. 2557
197 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีการสอบราคาซื้อ...[ดู 158 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 21 ก.พ. 2557
198 ประกาศจังหวัด เรื่องชะลอการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต...[ดู 144 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 ม.ค. 2557
199 ประกาศสอบราคาจ้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ...[ดู 144 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2557
200 สอบราคาจ้าง การจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิดคนเดินข้าม...[ดู 152 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2557
201 โครงการทำลูกชิ้นไก่โดยใช้เครื่องแกงต่างชนิดกัน...[ดู 178 ครั้ง : โหลด 114 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
202 โครงการการทำหมั่นโถโดยใช้สมุนไพรต่างชนิดกัน...[ดู 197 ครั้ง : โหลด 126 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
203 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ-56...[ดู 308 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 6 พ.ค. 2556
204 เอกสารสอบราคาและประกาศวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ...[ดู 205 ครั้ง : โหลด 121 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 30 พ.ค. 2556
205 สอบราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก...[ดู 196 ครั้ง : โหลด 105 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2556
206 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไ...[ดู 483 ครั้ง : โหลด 413 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 17 พ.ค. 2556
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ...[ดู 382 ครั้ง : โหลด 80 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 12 พ.ค. 2556
208 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง[ดู 196 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 30 เม.ย. 2556
209 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (เครื่องดำนา) จำนวน ๑ เค...[ดู 183 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 11 ก.พ. 2556
210 เอกสารประกอบ รถดำนา[ดู 198 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 11 ก.พ. 2556
211 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 2556...[ดู 384 ครั้ง : โหลด 297 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 2 ม.ค. 2556
212 เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ 2556...[ดู 172 ครั้ง : โหลด 101 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 2 ม.ค. 2556
213 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 205 ครั้ง : โหลด 142 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2555
214 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี 2556...[ดู 178 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 17 ธ.ค. 2555
215 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556...[ดู 391 ครั้ง : โหลด 332 ครั้ง]   งานทะเบียน จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2555
216 ดาวน์โหลดใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2556...[ดู 220 ครั้ง : โหลด 155 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 15 พ.ย. 2555
217 ประกาศผลพนักงานราชการ-บริหารทั่วไป-12กย55...[ดู 326 ครั้ง : โหลด 246 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 13 ก.ย. 2555
218 ประกาศผลพนักงานราชการ-บริหารทั่วไป-12กย55...[ดู 434 ครั้ง : โหลด 359 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 13 ก.ย. 2555
219 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1447 ครั้ง : โหลด 1352 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 12 ก.ย. 2555
220 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2555...[ดู 1224 ครั้ง : โหลด 1080 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 27 มิ.ย. 2555
221 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 317 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู จากวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2554
222 ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเบิกเนตรฯ และประชุมที่กรุงเทพ...[ดู 716 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2554
223 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 996 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   ICT จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2553
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 940 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู จากวิทยาลัย 18 มี.ค. 2553
225 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ –ขนส่ง...[ดู 388 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 5 ม.ค. 2553
226 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...[ดู 365 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 15 ม.ค. 2553
227 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน...[ดู 458 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2552
228 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก อกท.ดีเด่นระดับภาค 2552...[ดู 406 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2552
229 ข้อมูลกิจกรรม อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 31...[ดู 550 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2552
230 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควต้า...[ดู 898 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   วิทยาลัยฯ จากวิทยาลัย 26 พ.ย. 2552
231 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน...[ดู 365 ครั้ง : โหลด 79 ครั้ง]   งานพัสดุ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2552
232 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพฯ...[ดู 456 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 19 มิ.ย. 2552
233 เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาแ...[ดู 375 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2552
234 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...[ดู 393 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 29 เม.ย. 2552
235 ร่างขอบเขต (TOR) ก่อสร้างห้องสุขาและก่อสร้างน้ำพุ...[ดู 477 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 23 เม.ย. 2552
236 ประกาศผลการสอบราคารห้องน้ำห้องส้วม...[ดู 458 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   นายประวิช จากวิทยาลัย 4 ก.พ. 2552
237 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม...[ดู 421 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   นายประวิช จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2552
238 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป...[ดู 440 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] พัสดุกลาง จากวิทยาลัย 28 ก.ค. 2551
239 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...[ดู 397 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] พัสดุกลาง จากวิทยาลัย 14 ก.ค. 2551
240 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...[ดู 455 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   งานพัสดุ จากวิทยาลัย 5 มิ.ย. 2551
241 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตร 2550...[ดู 705 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   อ.ณรงค์ จากวิทยาลัย 21 มี.ค. 2551
242 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551...[ดู 602 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 19 ก.พ. 2551
243 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 624 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 31 ม.ค. 2551
244 สาส์นจากผู้อำนวยการถึงผู้ปกครอง...[ดู 762 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   วษท.ศก จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2550
245 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ...[ดู 489 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
246 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ...[ดู 475 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
247 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ(ต่อ)...[ดู 480 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
248 คำแนะนำการใช้สทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด...[ดู 357 ครั้ง : โหลด 73 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
249 เชิญรีมฟังธรรมงานปฏิบัติธรรม"เทิดไท้องค์ราชัน"ปี 2550...[ดู 509 ครั้ง : โหลด 83 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
250 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งบทประพันธ์ร้อยแก้ว...[ดู 608 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
251 อบรมเข้มเตรียมสอบผู้อำนวยการสถานศึกษารองผ้อำนวยการสถานศึกษา...[ดู 594 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
252 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...[ดู 337 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
253 สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการเลือกตั้ง...[ดู 496 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
254 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ...[ดู 497 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
255 ขอเชิญชมการให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าอาชีวะ...[ดู 507 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 6 พ.ย. 2550
256 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา...[ดู 491 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2550
257 ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์...[ดู 813 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2550
258 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...[ดู 565 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 23 พ.ย. 2550
259 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...[ดู 764 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 22 พ.ย. 2550
260 ประกาศแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา...[ดู 857 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   งานทะเบียน จากวิทยาลัย 21 พ.ย. 2550
261 ขอแรงงานนักศึกษาเกี่ยวข้าว...[ดู 731 ครั้ง : โหลด 83 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 20 พ.ย. 2550
262 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด...[ดู 338 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2550
263 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 506 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   อ.ประวิช จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2550
264 สจิบัตรงาน อกท.[ดู 670 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 19 พ.ย. 2550
265 ขอส่งสรุปผลการตรวจสุขภาพ...[ดู 598 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 12 พ.ย. 2550
266 The information of Sisaket College of Agriculture and Techno[ดู 534 ครั้ง : โหลด 59 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2550
267 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 50...[ดู 425 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] วิทยาลัย จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2550ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช