ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 งบทดลองเดือนมีนาคม[ดู 5 ครั้ง : โหลด 4 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 9 พ.ค. 2561
2 งบทดลองเดือนเมษายน[ดู 2 ครั้ง : โหลด 3 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 พ.ค. 2561
3 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง...[ดู 27 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 4 เม.ย. 2561
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯ...[ดู 45 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 มี.ค. 2561
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ...[ดู 43 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 มี.ค. 2561
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ...[ดู 21 ครั้ง : โหลด 9 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2561
7 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561...[ดู 21 ครั้ง : โหลด 14 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 26 มี.ค. 2561
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...[ดู 28 ครั้ง : โหลด 13 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 มี.ค. 2561
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...[ดู 53 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
10 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ...[ดู 48 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
11 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯ...[ดู 54 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
12 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ช่างยนต์...[ดู 83 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 ก.พ. 2561
13 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)...[ดู 92 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ก.พ. 2561
14 งบทดลองรายเดือนมกราคม 2561...[ดู 48 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ก.พ. 2561
15 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัสวิชา 201...[ดู 1023 ครั้ง : โหลด 120 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.พ. 2561
16 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์...[ดู 44 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2561
17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปัฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 48 ครั้ง : โหลด 14 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 43 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 22 ม.ค. 2561
19 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560[ดู 40 ครั้ง : โหลด 14 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ม.ค. 2561
20 แจ้งรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 ม.ค. 2561
21 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน[ดู 45 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 27 ธ.ค. 2560
22 เผยแพร่ราคากลางชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 49 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2560
23 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 43 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2560
24 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 430 ครั้ง : โหลด 170 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2560
25 งบทดลองเดือนตุลาคม[ดู 54 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 พ.ย. 2560
26 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ...[ดู 87 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 พ.ย. 2560
27 ประกาศบัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 279 ครั้ง : โหลด 260 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
28 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 543 ครั้ง : โหลด 665 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2560
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ...[ดู 926 ครั้ง : โหลด 1196 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ต.ค. 2560
30 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 265 ครั้ง : โหลด 154 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ต.ค. 2560
31 งบทดลองรายเดือน กันยายน 2560...[ดู 87 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ต.ค. 2560
32 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 396 ครั้ง : โหลด 198 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ต.ค. 2560
33 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1629 ครั้ง : โหลด 1028 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 10 ต.ค. 2560
34 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 144 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 22 ก.ย. 2560
35 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560[ดู 65 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 ก.ย. 2560
36 งบทดลองเดือนกรกฎาคม2560[ดู 60 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2560
37 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงที่มีมาตรฐานฯ...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 16 ส.ค. 2560
38 งบทดลองรายเดือน มิถุนายน 2560...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ก.ค. 2560
39 งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม...[ดู 68 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
40 SSR สำหรับครู 2560[ดู 98 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2560
41 แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง...[ดู 252 ครั้ง : โหลด 365 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 8 พ.ค. 2560
42 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู...[ดู 840 ครั้ง : โหลด 261 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 พ.ค. 2560
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับ ป.ตรี 60...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ค. 2560
44 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช (ครู)...[ดู 173 ครั้ง : โหลด 86 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 165 ครั้ง : โหลด 71 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ค. 2560
46 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 161 ครั้ง : โหลด 160 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
48 งบทดลองรายเดือน เมษายน[ดู 69 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 พ.ค. 2560
49 งบทดลองรายเดือนมีนาคม [ดู 69 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 5 เม.ย. 2560
50 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 28 เม.ย. 2560
51 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สอศ.กับ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย...[ดู 61 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 เม.ย. 2560
52 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 มี.ค. 2560
53 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมฯ...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560
54 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560
55 เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560
56 เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560
57 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
58 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
59 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างพลังงานฯ...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างฯ...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
61 ปร.5 และ ปร.6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานฯ...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
62 ปร.4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ฯ...[ดู 61 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
63 คุณลักษณะเฉพาะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจัดการน้ำ...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
64 แบบรูปรายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานฯ...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
65 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย...[ดู 60 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
66 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน...[ดู 80 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 มี.ค. 2560
67 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 215 ครั้ง : โหลด 176 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2560
68 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560...[ดู 853 ครั้ง : โหลด 406 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ม.ค. 2560
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560...[ดู 219 ครั้ง : โหลด 121 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 ม.ค. 2560
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(คอมพิวเตอร...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
71 คุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลฯ...[ดู 86 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ชุดเครื่อง...[ดู 77 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
73 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์...[ดู 129 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 6 ก.ย. 2559
75 คุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2559...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 6 ก.ย. 2559
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ...[ดู 75 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 1 ก.ย. 2559
77 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นขนาด 3 ก๊อก...[ดู 75 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 1 ก.ย. 2559
78 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 298 ครั้ง : โหลด 244 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ก.ค. 2559
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2...[ดู 869 ครั้ง : โหลด 257 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 13 ก.ค. 2559
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 356 ครั้ง : โหลด 538 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ก.ค. 2559
81 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1658 ครั้ง : โหลด 1086 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 1 ก.ค. 2559
82 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ฯ...[ดู 97 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 9 มี.ค. 2559
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ฯ...[ดู 92 ครั้ง : โหลด 37 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 30 มี.ค. 2559
84 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ฯ...[ดู 90 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2559
85 เอกสารประกวดราคาฯจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ฯ...[ดู 1877 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2559
86 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 192 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 ม.ค. 2559
87 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 226 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 22 ม.ค. 2559
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ฯ...[ดู 87 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 ธ.ค. 2558
89 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบโควตา...[ดู 290 ครั้ง : โหลด 136 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2558
90 ประกาศสอบราคารถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าเลื้ยงสัตว์...[ดู 89 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 2 ธ.ค. 2558
91 เอกสารสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์...[ดู 90 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 2 ธ.ค. 2558
92 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 213 ครั้ง : โหลด 222 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 4 พ.ย. 2558
93 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2558
94 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 253 ครั้ง : โหลด 251 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2558
95 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์แทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์...[ดู 87 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2558
96 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า...[ดู 93 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2558
97 ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ...[ดู 98 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ต.ค. 2558
98 ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559 รถแทรกเตอร์...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ต.ค. 2558
99 ประกาศสอบราคาจ้าง ก่สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 92 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
100 เอกสารสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 93 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 229 ครั้ง : โหลด 144 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
102 ขอยกเลิกประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ต.ค. 2558
103 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 537 ครั้ง : โหลด 530 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2558
104 ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
105 ข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 135 ครั้ง : โหลด 73 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
106 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 88 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 ก.ย. 2558
107 ประกาศสอบราคาสะพานสวนสมเด็จฯ...[ดู 93 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2558
108 เอกสารสอบราคาสะพานสวนสมเด็จฯ...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2558
109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 94 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ส.ค. 2558
110 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู สาขาพืชศาสตร์...[ดู 191 ครั้ง : โหลด 102 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ก.ค. 2558
111 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 28 ก.ค. 2558
112 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดนมโคแบบก้างปลา...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 มิ.ย. 2558
113 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 93 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
114 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 95 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
115 ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 103 ครั้ง : โหลด 37 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
116 เอกสารสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 91 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
117 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 367 ครั้ง : โหลด 330 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2558
118 หนังสือ - แจ้งผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น...[ดู 98 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ค. 2558
119 ประกาศผลการศิษย์เก่าดีเด่น-ครบรอบ84ปี...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ค. 2558
120 แจ้งรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวธุรการ...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 79 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 พ.ค. 2558
121 แจ้งรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอน...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 พ.ค. 2558
122 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 พ.ค. 2558
123 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน)...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 พ.ค. 2558
124 รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 157 ครั้ง : โหลด 129 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
125 รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
126 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2557...[ดู 98 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
127 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 99 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
128 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
129 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558 ชุดปฏิบัติการรีดโคนม...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 มี.ค. 2558
130 ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 มี.ค. 2558
131 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 103 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
132 ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
133 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 89 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
134 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
135 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 97 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
136 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2558
137 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2558
138 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558
139 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558
140 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 17 ก.พ. 2558
141 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 17 ก.พ. 2558
142 asd afds[ดู 161 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นางจิตรา จากวิทยาลัย 15 ก.พ. 2558
143 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
144 เอกสารสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
145 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
146 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
147 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
148 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ม.ค. 2558
150 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
151 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปล...[ดู 99 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
152 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
153 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558
154 เอกสารสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 21 ม.ค. 2558
156 ขอแก้ไขประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโล...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ม.ค. 2558
157 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[ดู 168 ครั้ง : โหลด 108 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2557
158 เอกสารประกวดราคาลานจอดรถ 58...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 ธ.ค. 2557
159 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กฯ...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 ธ.ค. 2557
160 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2557
161 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา...[ดู 122 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2557
162 เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR)ในโครงการก่อสร้างลานจอดรถ...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2557
163 เผยแพร่ร่างเอกสารประกอบราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2557
164 ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสมเด็จฯ...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ธ.ค. 2557
165 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 280 ครั้ง : โหลด 187 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2557
166 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว...[ดู 158 ครั้ง : โหลด 112 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2557
167  (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาประจำปี 255...[ดู 162 ครั้ง : โหลด 79 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ย. 2557
168 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 384 ครั้ง : โหลด 319 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 13 พ.ย. 2557
169 ร่างข้อมูลคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 99 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 ต.ค. 2557
170 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาประจำปี 2558...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
171 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยีนาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 62 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
172 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การรีดโคนมแบบก้างปลา ประจำปี 2558...[ดู 150 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
173 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558...[ดู 160 ครั้ง : โหลด 108 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสารสนเทศ...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2557
175 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 132 ครั้ง : โหลด 71 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 ก.ย. 2557
176 ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.ย. 2557
177 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศฯ...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 642 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.ย. 2557
178 ประกาศรายชื่อผูัชนะการเสนอราคา (ลานจอดรถ)...[ดู 176 ครั้ง : โหลด 99 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2557
179 ยกเลิกประกวดราคาอาคารสารสานเทศฯ...[ดู 130 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2557
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 19 พ.ค. 2557
181 ประกวดราคาจ้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล้กแะท่อลอดเหลี่ยม...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 19 พ.ค. 2557
182 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 18 เม.ย. 2557
183 ราคากลางงานก่อสร้างงานลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 18 เม.ย. 2557
184 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์...[ดู 170 ครั้ง : โหลด 95 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 3 ก.พ. 2557
185 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีการสอบราคาซื้อ...[ดู 145 ครั้ง : โหลด 84 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 21 ก.พ. 2557
186 ประกาศจังหวัด เรื่องชะลอการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 ม.ค. 2557
187 ประกาศสอบราคาจ้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2557
188 สอบราคาจ้าง การจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิดคนเดินข้าม...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 84 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2557
189 โครงการทำลูกชิ้นไก่โดยใช้เครื่องแกงต่างชนิดกัน...[ดู 165 ครั้ง : โหลด 112 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
190 โครงการการทำหมั่นโถโดยใช้สมุนไพรต่างชนิดกัน...[ดู 180 ครั้ง : โหลด 124 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
191 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ-56...[ดู 294 ครั้ง : โหลด 85 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 6 พ.ค. 2556
192 เอกสารสอบราคาและประกาศวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ...[ดู 191 ครั้ง : โหลด 119 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 30 พ.ค. 2556
193 สอบราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก...[ดู 182 ครั้ง : โหลด 103 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2556
194 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไ...[ดู 470 ครั้ง : โหลด 410 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 17 พ.ค. 2556
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ...[ดู 368 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 12 พ.ค. 2556
196 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง[ดู 183 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 30 เม.ย. 2556
197 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (เครื่องดำนา) จำนวน ๑ เค...[ดู 170 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 11 ก.พ. 2556
198 เอกสารประกอบ รถดำนา[ดู 185 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 11 ก.พ. 2556
199 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 2556...[ดู 372 ครั้ง : โหลด 294 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 2 ม.ค. 2556
200 เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ 2556...[ดู 162 ครั้ง : โหลด 99 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 2 ม.ค. 2556
201 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 192 ครั้ง : โหลด 140 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2555
202 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี 2556...[ดู 165 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 17 ธ.ค. 2555
203 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556...[ดู 381 ครั้ง : โหลด 330 ครั้ง]   งานทะเบียน จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2555
204 ดาวน์โหลดใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2556...[ดู 206 ครั้ง : โหลด 152 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 15 พ.ย. 2555
205 ประกาศผลพนักงานราชการ-บริหารทั่วไป-12กย55...[ดู 312 ครั้ง : โหลด 244 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 13 ก.ย. 2555
206 ประกาศผลพนักงานราชการ-บริหารทั่วไป-12กย55...[ดู 424 ครั้ง : โหลด 356 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 13 ก.ย. 2555
207 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1434 ครั้ง : โหลด 1350 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 12 ก.ย. 2555
208 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2555...[ดู 1213 ครั้ง : โหลด 1080 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 27 มิ.ย. 2555
209 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 303 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู จากวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2554
210 ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเบิกเนตรฯ และประชุมที่กรุงเทพ...[ดู 704 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2554
211 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 984 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ICT จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2553
212 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 928 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู จากวิทยาลัย 18 มี.ค. 2553
213 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ –ขนส่ง...[ดู 376 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 5 ม.ค. 2553
214 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...[ดู 353 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 15 ม.ค. 2553
215 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน...[ดู 446 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2552
216 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก อกท.ดีเด่นระดับภาค 2552...[ดู 393 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2552
217 ข้อมูลกิจกรรม อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 31...[ดู 538 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2552
218 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควต้า...[ดู 884 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   วิทยาลัยฯ จากวิทยาลัย 26 พ.ย. 2552
219 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน...[ดู 353 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   งานพัสดุ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2552
220 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพฯ...[ดู 442 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 19 มิ.ย. 2552
221 เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาแ...[ดู 363 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2552
222 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...[ดู 379 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 29 เม.ย. 2552
223 ร่างขอบเขต (TOR) ก่อสร้างห้องสุขาและก่อสร้างน้ำพุ...[ดู 464 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 23 เม.ย. 2552
224 ประกาศผลการสอบราคารห้องน้ำห้องส้วม...[ดู 449 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   นายประวิช จากวิทยาลัย 4 ก.พ. 2552
225 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม...[ดู 409 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   นายประวิช จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2552
226 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป...[ดู 427 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] พัสดุกลาง จากวิทยาลัย 28 ก.ค. 2551
227 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...[ดู 384 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] พัสดุกลาง จากวิทยาลัย 14 ก.ค. 2551
228 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...[ดู 442 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   งานพัสดุ จากวิทยาลัย 5 มิ.ย. 2551
229 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตร 2550...[ดู 693 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   อ.ณรงค์ จากวิทยาลัย 21 มี.ค. 2551
230 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551...[ดู 579 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 19 ก.พ. 2551
231 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 611 ครั้ง : โหลด 75 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 31 ม.ค. 2551
232 สาส์นจากผู้อำนวยการถึงผู้ปกครอง...[ดู 752 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   วษท.ศก จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2550
233 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ...[ดู 477 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
234 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ...[ดู 462 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
235 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ(ต่อ)...[ดู 467 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
236 คำแนะนำการใช้สทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด...[ดู 345 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
237 เชิญรีมฟังธรรมงานปฏิบัติธรรม"เทิดไท้องค์ราชัน"ปี 2550...[ดู 497 ครั้ง : โหลด 80 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
238 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งบทประพันธ์ร้อยแก้ว...[ดู 596 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
239 อบรมเข้มเตรียมสอบผู้อำนวยการสถานศึกษารองผ้อำนวยการสถานศึกษา...[ดู 582 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
240 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...[ดู 324 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
241 สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการเลือกตั้ง...[ดู 483 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
242 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ...[ดู 485 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
243 ขอเชิญชมการให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าอาชีวะ...[ดู 496 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 6 พ.ย. 2550
244 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา...[ดู 479 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2550
245 ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์...[ดู 801 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2550
246 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...[ดู 553 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 23 พ.ย. 2550
247 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...[ดู 751 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 22 พ.ย. 2550
248 ประกาศแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา...[ดู 844 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานทะเบียน จากวิทยาลัย 21 พ.ย. 2550
249 ขอแรงงานนักศึกษาเกี่ยวข้าว...[ดู 718 ครั้ง : โหลด 82 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 20 พ.ย. 2550
250 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด...[ดู 324 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2550
251 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 492 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   อ.ประวิช จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2550
252 สจิบัตรงาน อกท.[ดู 658 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 19 พ.ย. 2550
253 ขอส่งสรุปผลการตรวจสุขภาพ...[ดู 586 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 12 พ.ย. 2550
254 The information of Sisaket College of Agriculture and Techno[ดู 522 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2550
255 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 50...[ดู 413 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] วิทยาลัย จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2550ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช