ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1099ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ...  [ดู 79 : โหลด 33 ]  จากวิทยาลัย 26043108
1098ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 เพิ่มเติม...  [ดู 62 : โหลด 28 ]  จากวิทยาลัย 2565 เม.ย. 569
1226ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเรียนรู้งานเครื่องยนต์เกษตรฯ...  [ดู 2 : โหลด 3 ]  จากวิทยาลัย 5 เม.ย. 2567
1225ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน...  [ดู 84 : โหลด 12 ]  จากวิทยาลัย 2 เม.ย. 2567
1224ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1...  [ดู 27 : โหลด 17 ]  จากวิทยาลัย 12 ม.ค. 2567
1222คำสั่งรับมอบตัวระบบโควต้า ปีการศึกษาที่ 2567...  [ดู 30 : โหลด 16 ]  จากวิทยาลัย 12 ธ.ค. 2566
1220งบทดลอง เดือน กันายน 2566  [ดู 10 : โหลด 5 ]  จากวิทยาลัย 19 ต.ค. 2566
1218ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)...  [ดู 8 : โหลด 4 ]  จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2566
1219ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4...  [ดู 12 : โหลด 12 ]  จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2566
1217งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2566  [ดู 24 : โหลด 10 ]  จากวิทยาลัย 15 ก.ย. 2566
1206แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...  [ดู 715 : โหลด 34 ]  จากวิทยาลัย 6 ก.ค. 2566
1205รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเเดือน...  [ดู 155 : โหลด 48 ]  จากวิทยาลัย 4 ก.ค. 2566
1212แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ...  [ดู 127 : โหลด 56 ]  จากวิทยาลัย 20 ก.ค. 2566
1210ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)...  [ดู 23 : โหลด 11 ]  จากวิทยาลัย 11 ก.ค. 2566
1211ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3...  [ดู 26 : โหลด 13 ]  จากวิทยาลัย 11 ก.ค. 2566
1214คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2566...  [ดู 68 : โหลด 54 ]  จากวิทยาลัย 17 พ.ค. 2566
1153งบทดลองรายเดือน เม.ย.2566  [ดู 29 : โหลด 18 ]  จากวิทยาลัย 10 พ.ค. 2566
1152ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2...  [ดู 20 : โหลด 6 ]  จากวิทยาลัย 28 เม.ย. 2566
1151งบทดลอง เดือนมันาคม 2566  [ดู 23 : โหลด 7 ]  จากวิทยาลัย 10 เม.ย. 2566
1145ทวิภาคีไทย-อิสราเอล (ระบบโควตา)...  [ดู 656 : โหลด 403 ]  จากวิทยาลัย 8 มี.ค. 2566
1150โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง...  [ดู 432 : โหลด 371 ]  จากวิทยาลัย 29 มี.ค. 2566
1147แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าโครงการทวิภาคี...  [ดู 200 : โหลด 87 ]  จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2566
1148การเตรียมครามพร้อมฯ  [ดู 180 : โหลด 32 ]  จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2566
1149รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ...  [ดู 255 : โหลด 75 ]  จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2566
1146งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566...  [ดู 47 : โหลด 13 ]  จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2566

ทั้งหมด 486 ระเบียน : 20 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช