ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 งบทดลองเดือนพฤษภาคม[ดู 10 ครั้ง : โหลด 5 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2561
2 งบทดลองเดือนมีนาคม[ดู 20 ครั้ง : โหลด 12 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 9 พ.ค. 2561
3 งบทดลองเดือนเมษายน[ดู 17 ครั้ง : โหลด 12 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 พ.ค. 2561
4 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง...[ดู 41 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 4 เม.ย. 2561
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯ...[ดู 55 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 มี.ค. 2561
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ...[ดู 52 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 มี.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ...[ดู 32 ครั้ง : โหลด 10 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2561
8 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561...[ดู 32 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 26 มี.ค. 2561
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...[ดู 39 ครั้ง : โหลด 14 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 มี.ค. 2561
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
11 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ...[ดู 58 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
12 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯ...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 28 ก.พ. 2561
13 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ช่างยนต์...[ดู 95 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 ก.พ. 2561
14 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ก.พ. 2561
15 งบทดลองรายเดือนมกราคม 2561...[ดู 59 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ก.พ. 2561
16 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัสวิชา 201...[ดู 1043 ครั้ง : โหลด 123 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.พ. 2561
17 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์...[ดู 53 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2561
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปัฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 59 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2561
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 54 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 22 ม.ค. 2561
20 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560[ดู 54 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ม.ค. 2561
21 แจ้งรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์...[ดู 85 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 ม.ค. 2561
22 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน[ดู 57 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 27 ธ.ค. 2560
23 เผยแพร่ราคากลางชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 58 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2560
24 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์...[ดู 52 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นายพงศกร จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2560
25 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 439 ครั้ง : โหลด 171 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2560
26 งบทดลองเดือนตุลาคม[ดู 63 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 พ.ย. 2560
27 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 พ.ย. 2560
28 ประกาศบัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 291 ครั้ง : โหลด 263 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
29 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 554 ครั้ง : โหลด 667 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2560
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ...[ดู 935 ครั้ง : โหลด 1197 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ต.ค. 2560
31 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 275 ครั้ง : โหลด 157 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ต.ค. 2560
32 งบทดลองรายเดือน กันยายน 2560...[ดู 97 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 17 ต.ค. 2560
33 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 407 ครั้ง : โหลด 198 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ต.ค. 2560
34 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1640 ครั้ง : โหลด 1030 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 10 ต.ค. 2560
35 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 154 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 22 ก.ย. 2560
36 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560[ดู 76 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 ก.ย. 2560
37 งบทดลองเดือนกรกฎาคม2560[ดู 70 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2560
38 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงที่มีมาตรฐานฯ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 16 ส.ค. 2560
39 งบทดลองรายเดือน มิถุนายน 2560...[ดู 83 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ก.ค. 2560
40 งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม...[ดู 79 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
41 SSR สำหรับครู 2560[ดู 109 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2560
42 แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง...[ดู 264 ครั้ง : โหลด 369 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 8 พ.ค. 2560
43 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู...[ดู 849 ครั้ง : โหลด 262 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 พ.ค. 2560
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับ ป.ตรี 60...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ค. 2560
45 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช (ครู)...[ดู 183 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 18 พ.ค. 2560
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 176 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ค. 2560
47 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย...[ดู 84 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 174 ครั้ง : โหลด 161 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 15 พ.ค. 2560
49 งบทดลองรายเดือน เมษายน[ดู 80 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 11 พ.ค. 2560
50 งบทดลองรายเดือนมีนาคม [ดู 79 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 5 เม.ย. 2560
51 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร...[ดู 74 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 28 เม.ย. 2560
52 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สอศ.กับ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย...[ดู 75 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 เม.ย. 2560
53 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอา...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 มี.ค. 2560
54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมฯ...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560
55 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560
56 เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 80 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560
57 เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560
58 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ...[ดู 78 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
59 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ...[ดู 71 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
60 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างพลังงานฯ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 17 มี.ค. 2560
61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างฯ...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
62 ปร.5 และ ปร.6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานฯ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
63 ปร.4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ฯ...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
64 คุณลักษณะเฉพาะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจัดการน้ำ...[ดู 78 ครั้ง : โหลด 31 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
65 แบบรูปรายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานฯ...[ดู 77 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
66 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย...[ดู 71 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2560
67 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน...[ดู 91 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 14 มี.ค. 2560
68 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 226 ครั้ง : โหลด 176 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2560
69 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560...[ดู 864 ครั้ง : โหลด 407 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ม.ค. 2560
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560...[ดู 229 ครั้ง : โหลด 122 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 ม.ค. 2560
71 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(คอมพิวเตอร...[ดู 83 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
72 คุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลฯ...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
73 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ชุดเครื่อง...[ดู 88 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
74 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 31 ต.ค. 2559
75 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง...[ดู 86 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 6 ก.ย. 2559
76 คุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2559...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 6 ก.ย. 2559
77 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ...[ดู 86 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 1 ก.ย. 2559
78 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นขนาด 3 ก๊อก...[ดู 84 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 1 ก.ย. 2559
79 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 308 ครั้ง : โหลด 244 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ก.ค. 2559
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2...[ดู 880 ครั้ง : โหลด 258 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 13 ก.ค. 2559
81 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 367 ครั้ง : โหลด 539 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 12 ก.ค. 2559
82 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1668 ครั้ง : โหลด 1087 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 1 ก.ค. 2559
83 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ฯ...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 9 มี.ค. 2559
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ฯ...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 30 มี.ค. 2559
85 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ฯ...[ดู 99 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2559
86 เอกสารประกวดราคาฯจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ฯ...[ดู 1888 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2559
87 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 201 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 7 ม.ค. 2559
88 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 236 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 22 ม.ค. 2559
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ฯ...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 24 ธ.ค. 2558
90 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบโควตา...[ดู 300 ครั้ง : โหลด 138 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2558
91 ประกาศสอบราคารถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าเลื้ยงสัตว์...[ดู 99 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 2 ธ.ค. 2558
92 เอกสารสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 2 ธ.ค. 2558
93 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 223 ครั้ง : โหลด 223 ครั้ง]   นุกูล จากวิทยาลัย 4 พ.ย. 2558
94 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2558
95 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)...[ดู 263 ครั้ง : โหลด 251 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2558
96 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์แทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์...[ดู 97 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2558
97 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า...[ดู 103 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2558
98 ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ต.ค. 2558
99 ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559 รถแทรกเตอร์...[ดู 116 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ต.ค. 2558
100 ประกาศสอบราคาจ้าง ก่สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
101 เอกสารสอบราคาจ้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 238 ครั้ง : โหลด 145 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 30 ต.ค. 2558
103 ขอยกเลิกประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ต.ค. 2558
104 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 547 ครั้ง : โหลด 531 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2558
105 ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
106 ข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 145 ครั้ง : โหลด 73 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
107 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน...[ดู 151 ครั้ง : โหลด 89 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 ก.ย. 2558
108 ประกาศสอบราคาสะพานสวนสมเด็จฯ...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2558
109 เอกสารสอบราคาสะพานสวนสมเด็จฯ...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ส.ค. 2558
110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ส.ค. 2558
111 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู สาขาพืชศาสตร์...[ดู 201 ครั้ง : โหลด 104 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 6 ก.ค. 2558
112 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 122 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 28 ก.ค. 2558
113 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดนมโคแบบก้างปลา...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 มิ.ย. 2558
114 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
115 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 103 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
116 ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 113 ครั้ง : โหลด 37 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
117 เอกสารสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 มิ.ย. 2558
118 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 377 ครั้ง : โหลด 331 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2558
119 หนังสือ - แจ้งผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ค. 2558
120 ประกาศผลการศิษย์เก่าดีเด่น-ครบรอบ84ปี...[ดู 129 ครั้ง : โหลด 62 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ค. 2558
121 แจ้งรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวธุรการ...[ดู 135 ครั้ง : โหลด 80 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 พ.ค. 2558
122 แจ้งรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอน...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 พ.ค. 2558
123 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 พ.ค. 2558
124 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน)...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 27 พ.ค. 2558
125 รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 166 ครั้ง : โหลด 130 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
126 รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...[ดู 122 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
127 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2557...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2558
128 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
129 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
130 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558 ชุดปฏิบัติการรีดโคนม...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 มี.ค. 2558
131 ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 3 มี.ค. 2558
132 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
133 ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 99 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   รัตน์ชรินทร จากวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
135 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
136 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 34 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
137 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2558
138 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา...[ดู 127 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 10 มี.ค. 2558
139 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558
140 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558
141 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 36 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 17 ก.พ. 2558
142 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม...[ดู 116 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 17 ก.พ. 2558
143 asd afds[ดู 170 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นางจิตรา จากวิทยาลัย 15 ก.พ. 2558
144 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
145 เอกสารสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปลา...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
146 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
147 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
148 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
149 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 122 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 9 ม.ค. 2558
150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 8 ม.ค. 2558
151 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
152 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการรีดโคนมแบบก้างปล...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
153 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 26 ม.ค. 2558
154 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม...[ดู 122 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558
155 เอกสารสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม...[ดู 116 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 21 ม.ค. 2558
157 ขอแก้ไขประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโล...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ม.ค. 2558
158 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[ดู 177 ครั้ง : โหลด 108 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2557
159 เอกสารประกวดราคาลานจอดรถ 58...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 ธ.ค. 2557
160 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กฯ...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 29 ธ.ค. 2557
161 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2557
162 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา...[ดู 129 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 25 ธ.ค. 2557
163 เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR)ในโครงการก่อสร้างลานจอดรถ...[ดู 116 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2557
164 เผยแพร่ร่างเอกสารประกอบราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต...[ดู 121 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2557
165 ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสมเด็จฯ...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 15 ธ.ค. 2557
166 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 289 ครั้ง : โหลด 189 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2557
167 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว...[ดู 169 ครั้ง : โหลด 112 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2557
168  (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาประจำปี 255...[ดู 181 ครั้ง : โหลด 79 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 20 พ.ย. 2557
169 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 393 ครั้ง : โหลด 320 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 13 พ.ย. 2557
170 ร่างข้อมูลคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา...[ดู 150 ครั้ง : โหลด 100 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 7 ต.ค. 2557
171 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาประจำปี 2558...[ดู 148 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
172 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยีนาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558...[ดู 129 ครั้ง : โหลด 62 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
173 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การรีดโคนมแบบก้างปลา ประจำปี 2558...[ดู 159 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
174 (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558...[ดู 169 ครั้ง : โหลด 108 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 24 ต.ค. 2557
175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสารสนเทศ...[ดู 132 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ต.ค. 2557
176 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 2 ก.ย. 2557
177 ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.ย. 2557
178 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศฯ...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 642 ครั้ง]   ประจักษ์ จากวิทยาลัย 16 ก.ย. 2557
179 ประกาศรายชื่อผูัชนะการเสนอราคา (ลานจอดรถ)...[ดู 184 ครั้ง : โหลด 99 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2557
180 ยกเลิกประกวดราคาอาคารสารสานเทศฯ...[ดู 138 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2557
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 19 พ.ค. 2557
182 ประกวดราคาจ้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล้กแะท่อลอดเหลี่ยม...[ดู 141 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 19 พ.ค. 2557
183 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจำหน่ายของที่ระลึก...[ดู 148 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 18 เม.ย. 2557
184 ราคากลางงานก่อสร้างงานลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี...[ดู 147 ครั้ง : โหลด 87 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 18 เม.ย. 2557
185 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์...[ดู 180 ครั้ง : โหลด 96 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 3 ก.พ. 2557
186 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีการสอบราคาซื้อ...[ดู 153 ครั้ง : โหลด 85 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 21 ก.พ. 2557
187 ประกาศจังหวัด เรื่องชะลอการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 ม.ค. 2557
188 ประกาศสอบราคาจ้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 75 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2557
189 สอบราคาจ้าง การจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิดคนเดินข้าม...[ดู 148 ครั้ง : โหลด 85 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2557
190 โครงการทำลูกชิ้นไก่โดยใช้เครื่องแกงต่างชนิดกัน...[ดู 173 ครั้ง : โหลด 112 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
191 โครงการการทำหมั่นโถโดยใช้สมุนไพรต่างชนิดกัน...[ดู 191 ครั้ง : โหลด 124 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ-56...[ดู 304 ครั้ง : โหลด 85 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 6 พ.ค. 2556
193 เอกสารสอบราคาและประกาศวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ...[ดู 201 ครั้ง : โหลด 119 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 30 พ.ค. 2556
194 สอบราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก...[ดู 191 ครั้ง : โหลด 103 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2556
195 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไ...[ดู 478 ครั้ง : โหลด 410 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 17 พ.ค. 2556
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ...[ดู 377 ครั้ง : โหลด 78 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 12 พ.ค. 2556
197 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง[ดู 192 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 30 เม.ย. 2556
198 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (เครื่องดำนา) จำนวน ๑ เค...[ดู 178 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 11 ก.พ. 2556
199 เอกสารประกอบ รถดำนา[ดู 194 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 11 ก.พ. 2556
200 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 2556...[ดู 381 ครั้ง : โหลด 295 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 2 ม.ค. 2556
201 เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์ 2556...[ดู 169 ครั้ง : โหลด 99 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 2 ม.ค. 2556
202 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์...[ดู 202 ครั้ง : โหลด 140 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2555
203 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี 2556...[ดู 174 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 17 ธ.ค. 2555
204 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556...[ดู 389 ครั้ง : โหลด 330 ครั้ง]   งานทะเบียน จากวิทยาลัย 16 พ.ย. 2555
205 ดาวน์โหลดใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2556...[ดู 216 ครั้ง : โหลด 153 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 15 พ.ย. 2555
206 ประกาศผลพนักงานราชการ-บริหารทั่วไป-12กย55...[ดู 322 ครั้ง : โหลด 244 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 13 ก.ย. 2555
207 ประกาศผลพนักงานราชการ-บริหารทั่วไป-12กย55...[ดู 432 ครั้ง : โหลด 357 ครั้ง]   Admin จากวิทยาลัย 13 ก.ย. 2555
208 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[ดู 1443 ครั้ง : โหลด 1350 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 12 ก.ย. 2555
209 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2555...[ดู 1221 ครั้ง : โหลด 1080 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 27 มิ.ย. 2555
210 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 313 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู จากวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2554
211 ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเบิกเนตรฯ และประชุมที่กรุงเทพ...[ดู 713 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 20 พ.ค. 2554
212 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[ดู 993 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ICT จากวิทยาลัย 25 มี.ค. 2553
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[ดู 937 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู จากวิทยาลัย 18 มี.ค. 2553
214 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ –ขนส่ง...[ดู 386 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 5 ม.ค. 2553
215 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...[ดู 362 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 15 ม.ค. 2553
216 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน...[ดู 455 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2552
217 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก อกท.ดีเด่นระดับภาค 2552...[ดู 402 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2552
218 ข้อมูลกิจกรรม อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 31...[ดู 547 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2552
219 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควต้า...[ดู 894 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   วิทยาลัยฯ จากวิทยาลัย 26 พ.ย. 2552
220 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน...[ดู 362 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   งานพัสดุ จากวิทยาลัย 24 พ.ย. 2552
221 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพฯ...[ดู 452 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 19 มิ.ย. 2552
222 เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาแ...[ดู 372 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 28 พ.ค. 2552
223 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...[ดู 389 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 29 เม.ย. 2552
224 ร่างขอบเขต (TOR) ก่อสร้างห้องสุขาและก่อสร้างน้ำพุ...[ดู 474 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   นายวรชาติ จากวิทยาลัย 23 เม.ย. 2552
225 ประกาศผลการสอบราคารห้องน้ำห้องส้วม...[ดู 457 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   นายประวิช จากวิทยาลัย 4 ก.พ. 2552
226 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม...[ดู 419 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   นายประวิช จากวิทยาลัย 13 ม.ค. 2552
227 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป...[ดู 436 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] พัสดุกลาง จากวิทยาลัย 28 ก.ค. 2551
228 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...[ดู 393 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] พัสดุกลาง จากวิทยาลัย 14 ก.ค. 2551
229 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...[ดู 451 ครั้ง : โหลด 60 ครั้ง]   งานพัสดุ จากวิทยาลัย 5 มิ.ย. 2551
230 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตร 2550...[ดู 703 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   อ.ณรงค์ จากวิทยาลัย 21 มี.ค. 2551
231 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551...[ดู 588 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] admin จากวิทยาลัย 19 ก.พ. 2551
232 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 620 ครั้ง : โหลด 75 ครั้ง]   พัสดุ จากวิทยาลัย 31 ม.ค. 2551
233 สาส์นจากผู้อำนวยการถึงผู้ปกครอง...[ดู 761 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   วษท.ศก จากวิทยาลัย 4 ธ.ค. 2550
234 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ...[ดู 487 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
235 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ...[ดู 472 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
236 ขอส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ(ต่อ)...[ดู 476 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
237 คำแนะนำการใช้สทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด...[ดู 354 ครั้ง : โหลด 71 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
238 เชิญรีมฟังธรรมงานปฏิบัติธรรม"เทิดไท้องค์ราชัน"ปี 2550...[ดู 506 ครั้ง : โหลด 81 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
239 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งบทประพันธ์ร้อยแก้ว...[ดู 605 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
240 อบรมเข้มเตรียมสอบผู้อำนวยการสถานศึกษารองผ้อำนวยการสถานศึกษา...[ดู 592 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 8 พ.ย. 2550
241 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...[ดู 333 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
242 สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการเลือกตั้ง...[ดู 494 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
243 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ...[ดู 495 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 7 พ.ย. 2550
244 ขอเชิญชมการให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าอาชีวะ...[ดู 506 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 6 พ.ย. 2550
245 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา...[ดู 489 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2550
246 ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์...[ดู 811 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 5 พ.ย. 2550
247 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...[ดู 563 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 23 พ.ย. 2550
248 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...[ดู 760 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 22 พ.ย. 2550
249 ประกาศแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา...[ดู 854 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานทะเบียน จากวิทยาลัย 21 พ.ย. 2550
250 ขอแรงงานนักศึกษาเกี่ยวข้าว...[ดู 727 ครั้ง : โหลด 82 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 20 พ.ย. 2550
251 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด...[ดู 334 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2550
252 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...[ดู 502 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   อ.ประวิช จากวิทยาลัย 2 พ.ย. 2550
253 สจิบัตรงาน อกท.[ดู 668 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 19 พ.ย. 2550
254 ขอส่งสรุปผลการตรวจสุขภาพ...[ดู 595 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   งานสารบรรณ จากวิทยาลัย 12 พ.ย. 2550
255 The information of Sisaket College of Agriculture and Techno[ดู 531 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   admin จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2550
256 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 50...[ดู 422 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] วิทยาลัย จากวิทยาลัย 1 พ.ย. 2550ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช