ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1021คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2564...  [ดู 56 : โหลด 58 ]  คำสั่งวิทยาลัย 6 ก.ค. 2564
1010คำสั่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...  [ดู 26 : โหลด 24 ]  คำสั่งวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2564
989คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ เดือน ก.พ. 2564...  [ดู 70 : โหลด 53 ]  คำสั่งวิทยาลัย 28 ม.ค. 2564
911คำสั่งงานฟาร์ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...  [ดู 148 : โหลด 107 ]  คำสั่งวิทยาลัย 21 พ.ค. 2563
861คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2563...  [ดู 165 : โหลด 159 ]  คำสั่งวิทยาลัย 28 เม.ย. 2563
819คำสั่งติว V-net 2562  [ดู 120 : โหลด 84 ]  คำสั่งวิทยาลัย 31 ต.ค. 2562
798แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ....  [ดู 133 : โหลด 95 ]  คำสั่งวิทยาลัย 7 มิ.ย. 2562
797อนุสนธิมอบหมายหน้าที่ราชการ(งานฟาร์ม)ปีการศึกษา 2562...  [ดู 128 : โหลด 106 ]  คำสั่งวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2562
803แต่งตั้่งครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562...  [ดู 174 : โหลด 132 ]  คำสั่งวิทยาลัย 14 มิ.ย. 2562
801แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562...  [ดู 122 : โหลด 93 ]  คำสั่งวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2562
795คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน 2562...  [ดู 123 : โหลด 90 ]  คำสั่งวิทยาลัย 30 พ.ค. 2562
794คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2562...  [ดู 132 : โหลด 128 ]  คำสั่งวิทยาลัย 21 พ.ค. 2562
765คำสั่งติว V-Net 2561  [ดู 163 : โหลด 124 ]  คำสั่งวิทยาลัย 9 พ.ย. 2561
767คำสั่งครูที่ปรึกษา-ประจำปีการศึกษา-2561...  [ดู 163 : โหลด 145 ]  คำสั่งวิทยาลัย 15 พ.ย. 2561
768คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2561...  [ดู 171 : โหลด 155 ]  คำสั่งวิทยาลัย 15 พ.ย. 2561
730กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561...  [ดู 175 : โหลด 127 ]  คำสั่งวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2561
727คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ...  [ดู 177 : โหลด 130 ]  คำสั่งวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2561
701แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 2560...  [ดู 193 : โหลด 134 ]  คำสั่งวิทยาลัย 15 ม.ค. 2561
694คำสั่งที่ 715/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ 2561...  [ดู 194 : โหลด 137 ]  คำสั่งวิทยาลัย 9 ธ.ค. 2560
691แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง...  [ดู 198 : โหลด 112 ]  คำสั่งวิทยาลัย 30 พ.ย. 2560
690คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์60...  [ดู 213 : โหลด 143 ]  คำสั่งวิทยาลัย 23 พ.ย. 2560
688คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการประจำปี 2561...  [ดู 266 : โหลด 265 ]  คำสั่งวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560
689คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ลุกจ้างประจำ...  [ดู 173 : โหลด 108 ]  คำสั่งวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560
473คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตววจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2560...  [ดู 211 : โหลด 136 ]  คำสั่งวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2560
475คำสั่ง565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลา...  [ดู 217 : โหลด 115 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560

ทั้งหมด 200 ระเบียน : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช