ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561...[ดู 31 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นุกูล คำสั่งวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2561
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ...[ดู 30 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นุกูล คำสั่งวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 2560...[ดู 74 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 15 ม.ค. 2561
4 คำสั่งที่ 715/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ 2561...[ดู 79 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 9 ธ.ค. 2560
5 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 30 พ.ย. 2560
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์60...[ดู 85 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 23 พ.ย. 2560
7 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการประจำปี 2561...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 115 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560
8 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ลุกจ้างประจำ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตววจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2560...[ดู 89 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   ประจักษ์ คำสั่งวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2560
10 คำสั่ง565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลา...[ดู 88 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
11 คำสั่ง550 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...[ดู 89 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
12 คำสั่ง546 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรี...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
13 คำสั่ง543[ดู 98 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
14 คำสั่ง449[ดู 78 ครั้ง : โหลด 39 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
15 คำสั่ง686[ดู 75 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
16 คำสั่ง542[ดู 74 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
17 คำสั่ง544[ดู 68 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
18 คำสั่ง541[ดู 68 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
19 คำสั่ง545[ดู 68 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
20 คำสั่ง404[ดู 68 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
21 คำสั่ง675[ดู 68 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
22 คำสั่ง604[ดู 72 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
23 คำสั่ง570[ดู 70 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
24 คำสั่ง612[ดู 60 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
25 คำสั่ง518[ดู 72 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
26 คำสั่ง042[ดู 70 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
27 คำสั่ง512[ดู 68 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
28 คำสั่ง616[ดู 69 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
29 คำสั่ง673[ดู 69 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
30 คำสั่ง461[ดู 73 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
31 คำสั่ง461[ดู 68 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
32 คำสั่ง452[ดู 68 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
33 คำสั่ง029[ดู 72 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
34 คำสั่ง536[ดู 68 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
35 คำสั่ง423[ดู 66 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
36 คำสั่ง424[ดู 67 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
37 คำสั่ง509[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
38 คำสั่ง457[ดู 69 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
39 คำสั่ง677[ดู 67 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
40 คำสั่ง533[ดู 68 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
41 คำสั่ง411[ดู 68 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
42 คำสั่ง469[ดู 70 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
43 คำสั่ง648[ดู 69 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
44 คำสั่ง519[ดู 71 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
45 คำสั่ง623[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
46 คำสั่ง422[ดู 67 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
47 คำสั่ง479[ดู 71 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
48 คำสั่ง488[ดู 69 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
49 คำสั่ง676[ดู 69 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
50 คำสั่ง421[ดู 61 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
51 คำสั่ง407[ดู 72 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
52 คำสั่ง631[ดู 68 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
53 คำสั่ง658[ดู 68 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
54 คำสั่ง663[ดู 66 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
55 คำสั่ง552[ดู 73 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
56 คำสั่ง413[ดู 66 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
57 คำสั่ง487[ดู 69 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
58 คำสั่ง480[ดู 70 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
59 คำสั่ง571[ดู 70 ครั้ง : โหลด 12 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
60 คำสั่ง593[ดู 67 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
61 คำสั่ง519[ดู 69 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
62 คำสั่ง538[ดู 67 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
63 คำสั่ง437[ดู 71 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐ...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
65 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม618...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 29 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
66 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม688...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
67 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิ...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 27 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
68 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ605...[ดู 74 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
69 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา526...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
70 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต490...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
71 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏ...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
72 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏ...[ดู 76 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
73 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชกา...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
74 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
75 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับก...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
76 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชก...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
77 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะใน...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
78 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอคืนเงินของห้างหุ้นส่วนจำ...[ดู 60 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
79 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
80 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ...[ดู 77 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
81 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย535...[ดู 116 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
82 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพดารจัดการเรียนการสอนหล...[ดู 74 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
83 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์หมายเลขทะเ...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
84 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ518...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
85 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมหน้าเสาธง554...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
86 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ประจำเต้นท์จำหน่ายดอกไม้เพื่อสัก...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
87 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อ020...[ดู 73 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
88 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานฟ...[ดู 72 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
89 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่...[ดู 68 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
90 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา553...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
91 คำสั่งแต่งตั้งครูติวความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึ...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
92 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำวิชา542...[ดู 74 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
93 คำสั่งแต่งตั้งครูและบุลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาฝึ...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
94 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เวรยามรักษาการณ์462...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
95 คำสั่งแต่งตั้งธุรการหน่วยเบิก524...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
96 คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB592...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
97 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาช...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
98 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามโครงการจั...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
99 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน678...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
100 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง054...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
101 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง406...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
102 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง419...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
103 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง446...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
104 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง447...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
105 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง472...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
106 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง492...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
107 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง501...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
108 คำสั่งแต่งตั้งผู็รักษาการในตำแหน่ง534...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
109 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง568...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
110 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง590...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
111 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง591...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
112 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง670...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
113 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิ...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
114 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง012...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
115 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง573...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
116 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง638...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
117 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง640...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
118 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง668...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 26 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
119 คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลา566...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
120 คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของนักเรีย...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
121 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ628...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
122 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ514...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
123 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ527...[ดู 69 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
124 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการเข้...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 28 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
125 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่(เพิ่มเติม...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 30 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
126 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
127 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
128 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
129 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
130 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
131 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 60 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
132 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 58 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
133 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
134 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 54 ครั้ง : โหลด 24 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
135 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
136 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
137 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
138 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
139 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
140 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
141 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
142 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
143 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
144 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
145 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
146 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
147 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 61 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
148 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
149 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 9 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
150 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 10 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
151 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
152 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
153 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
154 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
155 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
156 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 54 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
157 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 53 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
158 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
159 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 61 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
160 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
161 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
162 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 56 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
163 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 46 ครั้ง : โหลด 11 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
164 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
165 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 60 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
166 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
167 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
168 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
169 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 61 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
170 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 33 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
171 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
172 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
173 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
174 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
175 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
176 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
177 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 65 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
178 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 64 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
179 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 63 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
180 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 62 ครั้ง : โหลด 17 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
181 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 71 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
182 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 66 ครั้ง : โหลด 21 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
183 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 68 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
184 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 81 ครั้ง : โหลด 25 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
185 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปรา...[ดู 188 ครั้ง : โหลด 94 ครั้ง]   นางสาวชนิศา คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช