ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
765คำสั่งติว V-Net 2561  [ดู 44 : โหลด 42 ]  คำสั่งวิทยาลัย 9 พ.ย. 2561
767คำสั่งครูที่ปรึกษา-ประจำปีการศึกษา-2561...  [ดู 45 : โหลด 67 ]  คำสั่งวิทยาลัย 15 พ.ย. 2561
768คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2561...  [ดู 49 : โหลด 55 ]  คำสั่งวิทยาลัย 15 พ.ย. 2561
730กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561...  [ดู 67 : โหลด 55 ]  คำสั่งวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2561
727คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ...  [ดู 70 : โหลด 56 ]  คำสั่งวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2561
701แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 2560...  [ดู 97 : โหลด 59 ]  คำสั่งวิทยาลัย 15 ม.ค. 2561
694คำสั่งที่ 715/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ 2561...  [ดู 99 : โหลด 69 ]  คำสั่งวิทยาลัย 9 ธ.ค. 2560
691แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง...  [ดู 95 : โหลด 58 ]  คำสั่งวิทยาลัย 30 พ.ย. 2560
690คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์60...  [ดู 108 : โหลด 60 ]  คำสั่งวิทยาลัย 23 พ.ย. 2560
688คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการประจำปี 2561...  [ดู 164 : โหลด 189 ]  คำสั่งวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560
689คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ลุกจ้างประจำ...  [ดู 90 : โหลด 48 ]  คำสั่งวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560
473คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตววจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2560...  [ดู 113 : โหลด 85 ]  คำสั่งวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2560
475คำสั่ง565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลา...  [ดู 106 : โหลด 47 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
476คำสั่ง550 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...  [ดู 105 : โหลด 43 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
477คำสั่ง546 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ...  [ดู 84 : โหลด 45 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
478คำสั่ง543  [ดู 129 : โหลด 75 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
479คำสั่ง449  [ดู 103 : โหลด 64 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
480คำสั่ง686  [ดู 94 : โหลด 50 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
481คำสั่ง542  [ดู 95 : โหลด 42 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
482คำสั่ง544  [ดู 89 : โหลด 33 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
483คำสั่ง541  [ดู 86 : โหลด 53 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
484คำสั่ง545  [ดู 90 : โหลด 38 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
485คำสั่ง404  [ดู 88 : โหลด 33 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
488คำสั่ง675  [ดู 87 : โหลด 31 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560
491คำสั่ง604  [ดู 94 : โหลด 44 ]  คำสั่งวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2560

ทั้งหมด 188 ระเบียน : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช