ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
766แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 20 : โหลด 25 ]  งานแผนงาน 12 พ.ย. 2561
744ตัวอย่างการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ-2562...  [ดู 124 : โหลด 51 ]  งานแผนงาน 3 ก.ย. 2561
759แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด...  [ดู 80 : โหลด 64 ]  งานแผนงาน 26 ก.ย. 2561
741แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 95 : โหลด 66 ]  งานแผนงาน 17 ก.ค. 2561
692แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...  [ดู 117 : โหลด 68 ]  งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
673บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...  [ดู 198 : โหลด 147 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
674สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...  [ดู 209 : โหลด 148 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
664รายการราคาวัสดุ  [ดู 110 : โหลด 69 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
665รายการราคาวัสดุ  [ดู 94 : โหลด 69 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
659แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...  [ดู 95 : โหลด 60 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
660แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...  [ดู 138 : โหลด 106 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
661แบบฟอร์มแผนแผนงานโครงการฟาร์ม 61...  [ดู 132 : โหลด 75 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
663ข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ...  [ดู 109 : โหลด 72 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
442แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560...  [ดู 118 : โหลด 72 ]  งานแผนงาน 31 ม.ค. 2560
419แผนพัฒนาการศึกษา-4-ปี-2558-2561  [ดู 131 : โหลด 60 ]  งานแผนงาน 28 เม.ย. 2559
391แผนปฏิบัติการประจำปี 2559  [ดู 114 : โหลด 51 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
392คุณลักษณะเแพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ2560...  [ดู 127 : โหลด 52 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
393คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์...  [ดู 109 : โหลด 47 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
394คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฟาร์มเห็ด2560...  [ดู 111 : โหลด 48 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
395คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ...  [ดู 110 : โหลด 48 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
396คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์โคนม-ป.ตรี-2560...  [ดู 121 : โหลด 52 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
397คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม2560...  [ดู 135 : โหลด 72 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
398คุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์...  [ดู 120 : โหลด 54 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
367สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558...  [ดู 141 : โหลด 57 ]  งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
368สรุปภาพรวมแผนประจำปี 2558  [ดู 129 : โหลด 59 ]  งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558

ทั้งหมด 51 ระเบียน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช