ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1054แบบฟอร์มโครงการ 2565  [ดู 0 : โหลด 0 ]  งานแผนงาน 1 ธ.ค. 2564
1029แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565...  [ดู 16 : โหลด 13 ]  งานแผนงาน 27 ก.ย. 2564
956แบบฟอร์ม สผ 2564  [ดู 87 : โหลด 72 ]  งานแผนงาน 2 ต.ค. 2563
957แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564...  [ดู 108 : โหลด 93 ]  งานแผนงาน 19 ต.ค. 2563
949แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564...  [ดู 77 : โหลด 53 ]  งานแผนงาน 20 ส.ค. 2563
913รูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา...  [ดู 75 : โหลด 55 ]  งานแผนงาน 22 พ.ค. 2563
829แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563...  [ดู 116 : โหลด 96 ]  งานแผนงาน 2 ธ.ค. 2562
806ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการฯ...  [ดู 143 : โหลด 144 ]  งานแผนงาน 18 ก.ค. 2562
807แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน...  [ดู 189 : โหลด 135 ]  งานแผนงาน 18 ก.ค. 2562
811แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2562...  [ดู 109 : โหลด 78 ]  งานแผนงาน 10 ก.ค. 2562
775แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 220 : โหลด 228 ]  งานแผนงาน 15 ม.ค. 2562
779แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ...  [ดู 133 : โหลด 70 ]  งานแผนงาน 15 ม.ค. 2562
744ตัวอย่างการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ-2562...  [ดู 246 : โหลด 110 ]  งานแผนงาน 3 ก.ย. 2561
759แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด...  [ดู 193 : โหลด 142 ]  งานแผนงาน 26 ก.ย. 2561
741แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 199 : โหลด 127 ]  งานแผนงาน 17 ก.ค. 2561
692แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...  [ดู 230 : โหลด 148 ]  งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
673บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...  [ดู 319 : โหลด 222 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
674สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...  [ดู 333 : โหลด 238 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
664รายการราคาวัสดุ  [ดู 235 : โหลด 157 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
665รายการราคาวัสดุ  [ดู 191 : โหลด 139 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
659แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...  [ดู 203 : โหลด 131 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
660แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...  [ดู 244 : โหลด 175 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
661แบบฟอร์มแผนแผนงานโครงการฟาร์ม 61...  [ดู 239 : โหลด 142 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
663ข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ...  [ดู 231 : โหลด 136 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
442แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560...  [ดู 210 : โหลด 126 ]  งานแผนงาน 31 ม.ค. 2560

ทั้งหมด 62 ระเบียน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช