ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1078สผ.2565  [ดู 53 : โหลด 26 ]  งานแผนงาน 7 มี.ค. 2565
1079แบบฟอร์มครุภัณฑ์  [ดู 46 : โหลด 17 ]  งานแผนงาน 7 มี.ค. 2565
1054แบบฟอร์มโครงการ 2565  [ดู 87 : โหลด 48 ]  งานแผนงาน 1 ธ.ค. 2564
1029แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565...  [ดู 93 : โหลด 41 ]  งานแผนงาน 27 ก.ย. 2564
1087แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565...  [ดู 64 : โหลด 28 ]  งานแผนงาน 15 ก.ย. 2564
956แบบฟอร์ม สผ 2564  [ดู 143 : โหลด 90 ]  งานแผนงาน 2 ต.ค. 2563
957แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564...  [ดู 197 : โหลด 135 ]  งานแผนงาน 19 ต.ค. 2563
949แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564...  [ดู 143 : โหลด 75 ]  งานแผนงาน 20 ส.ค. 2563
913รูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา...  [ดู 119 : โหลด 75 ]  งานแผนงาน 22 พ.ค. 2563
829แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563...  [ดู 179 : โหลด 118 ]  งานแผนงาน 2 ธ.ค. 2562
806ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการฯ...  [ดู 198 : โหลด 189 ]  งานแผนงาน 18 ก.ค. 2562
807แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน...  [ดู 248 : โหลด 160 ]  งานแผนงาน 18 ก.ค. 2562
811แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2562...  [ดู 170 : โหลด 97 ]  งานแผนงาน 10 ก.ค. 2562
775แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 269 : โหลด 277 ]  งานแผนงาน 15 ม.ค. 2562
779แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ...  [ดู 199 : โหลด 95 ]  งานแผนงาน 15 ม.ค. 2562
744ตัวอย่างการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ-2562...  [ดู 310 : โหลด 127 ]  งานแผนงาน 3 ก.ย. 2561
759แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด...  [ดู 253 : โหลด 166 ]  งานแผนงาน 26 ก.ย. 2561
741แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 258 : โหลด 156 ]  งานแผนงาน 17 ก.ค. 2561
692แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...  [ดู 271 : โหลด 165 ]  งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
673บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...  [ดู 377 : โหลด 247 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
674สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...  [ดู 389 : โหลด 258 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
664รายการราคาวัสดุ  [ดู 306 : โหลด 207 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
665รายการราคาวัสดุ  [ดู 247 : โหลด 159 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
659แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...  [ดู 256 : โหลด 153 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
660แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...  [ดู 305 : โหลด 190 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560

ทั้งหมด 65 ระเบียน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช