ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
775แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 29 : โหลด 31 ]  งานแผนงาน 15 ม.ค. 2562
779แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ...  [ดู 9 : โหลด 3 ]  งานแผนงาน 15 ม.ค. 2562
744ตัวอย่างการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ-2562...  [ดู 135 : โหลด 56 ]  งานแผนงาน 3 ก.ย. 2561
759แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด...  [ดู 88 : โหลด 71 ]  งานแผนงาน 26 ก.ย. 2561
741แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562...  [ดู 101 : โหลด 69 ]  งานแผนงาน 17 ก.ค. 2561
692แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...  [ดู 125 : โหลด 75 ]  งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
673บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...  [ดู 206 : โหลด 154 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
674สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...  [ดู 220 : โหลด 154 ]  งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
664รายการราคาวัสดุ  [ดู 119 : โหลด 77 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
665รายการราคาวัสดุ  [ดู 101 : โหลด 75 ]  งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
659แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...  [ดู 100 : โหลด 62 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
660แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...  [ดู 143 : โหลด 108 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
661แบบฟอร์มแผนแผนงานโครงการฟาร์ม 61...  [ดู 137 : โหลด 78 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
663ข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ...  [ดู 115 : โหลด 74 ]  งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
442แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560...  [ดู 123 : โหลด 74 ]  งานแผนงาน 31 ม.ค. 2560
419แผนพัฒนาการศึกษา-4-ปี-2558-2561  [ดู 137 : โหลด 63 ]  งานแผนงาน 28 เม.ย. 2559
391แผนปฏิบัติการประจำปี 2559  [ดู 120 : โหลด 53 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
392คุณลักษณะเแพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ2560...  [ดู 132 : โหลด 54 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
393คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์...  [ดู 113 : โหลด 49 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
394คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฟาร์มเห็ด2560...  [ดู 116 : โหลด 50 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
395คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ...  [ดู 116 : โหลด 52 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
396คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์โคนม-ป.ตรี-2560...  [ดู 125 : โหลด 54 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
397คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม2560...  [ดู 142 : โหลด 74 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
398คุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์...  [ดู 125 : โหลด 60 ]  งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
367สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558...  [ดู 147 : โหลด 60 ]  งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558

ทั้งหมด 52 ระเบียน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช