ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม PLC...[ดู 22 ครั้ง : โหลด 9 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
2 แบบฟอร์ม ประกาศวิทยาลัยฯ ตั้งกลุ่ม PLC...[ดู 20 ครั้ง : โหลด 14 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
3 ปฏิทินทำPLC[ดู 36 ครั้ง : โหลด 18 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน...[ดู 53 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   นุกูล PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
5 แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ...[ดู 70 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   นุกูล PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
6 รู้จัก PLC[ดู 15 ครั้ง : โหลด 19 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช