ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
754เอกสารจัดทำ PLC  [ดู 49 : โหลด 39 ]  PLC-IDPLAN 19 ก.ย. 2561
750คู่มือ Logbook  [ดู 32 : โหลด 28 ]  PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
752โปรแกรม Logbook  [ดู 46 : โหลด 35 ]  PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
735แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม PLC...  [ดู 56 : โหลด 27 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
736แบบฟอร์ม ประกาศวิทยาลัยฯ ตั้งกลุ่ม PLC...  [ดู 56 : โหลด 26 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
737ปฏิทินทำPLC  [ดู 86 : โหลด 60 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
738การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน...  [ดู 92 : โหลด 102 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
739แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ...  [ดู 149 : โหลด 101 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
740รู้จัก PLC  [ดู 59 : โหลด 80 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561

ทั้งหมด 9 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช