ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 เอกสารจัดทำ PLC[ดู 12 ครั้ง : โหลด 9 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 19 ก.ย. 2561
2 คู่มือ Logbook[ดู 19 ครั้ง : โหลด 20 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
3 โปรแกรม Logbook[ดู 27 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
4 แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม PLC...[ดู 46 ครั้ง : โหลด 23 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
5 แบบฟอร์ม ประกาศวิทยาลัยฯ ตั้งกลุ่ม PLC...[ดู 40 ครั้ง : โหลด 22 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
6 ปฏิทินทำPLC[ดู 60 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน...[ดู 80 ครั้ง : โหลด 81 ครั้ง]   นุกูล PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
8 แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ...[ดู 129 ครั้ง : โหลด 92 ครั้ง]   นุกูล PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
9 รู้จัก PLC[ดู 47 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   ประจักษ์ PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช