ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1102แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC 1/2565...  [ดู 45 : โหลด 21 ]  PLC-IDPLAN 4 ส.ค. 2565
1103ปฏิทินการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)...  [ดู 42 : โหลด 12 ]  PLC-IDPLAN 4 ส.ค. 2565
1013คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2562  [ดู 61 : โหลด 29 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1014ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2562...  [ดู 64 : โหลด 34 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1015ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 2-2562...  [ดู 67 : โหลด 31 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1016คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2563  [ดู 74 : โหลด 37 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1017ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2563...  [ดู 68 : โหลด 21 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1018ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 2-2563...  [ดู 84 : โหลด 27 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1019คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2564  [ดู 99 : โหลด 44 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1020ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2564...  [ดู 85 : โหลด 48 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
754เอกสารจัดทำ PLC  [ดู 241 : โหลด 122 ]  PLC-IDPLAN 19 ก.ย. 2561
750คู่มือ Logbook  [ดู 189 : โหลด 109 ]  PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
752โปรแกรม Logbook  [ดู 275 : โหลด 113 ]  PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
735แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม PLC...  [ดู 223 : โหลด 107 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
736แบบฟอร์ม ประกาศวิทยาลัยฯ ตั้งกลุ่ม PLC...  [ดู 238 : โหลด 99 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
737ปฏิทินทำPLC  [ดู 248 : โหลด 164 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
738การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน...  [ดู 249 : โหลด 382 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
739แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ...  [ดู 323 : โหลด 194 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
740รู้จัก PLC  [ดู 310 : โหลด 810 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561

ทั้งหมด 19 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช