ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1013คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2562  [ดู 7 : โหลด 6 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1014ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2562...  [ดู 6 : โหลด 5 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1015ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 2-2562...  [ดู 9 : โหลด 10 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1016คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2563  [ดู 13 : โหลด 14 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1017ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2563...  [ดู 8 : โหลด 7 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1018ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 2-2563...  [ดู 15 : โหลด 8 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1019คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2564  [ดู 22 : โหลด 17 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
1020ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2564...  [ดู 21 : โหลด 17 ]  PLC-IDPLAN 1 ก.ค. 2564
754เอกสารจัดทำ PLC  [ดู 184 : โหลด 108 ]  PLC-IDPLAN 19 ก.ย. 2561
750คู่มือ Logbook  [ดู 128 : โหลด 85 ]  PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
752โปรแกรม Logbook  [ดู 161 : โหลด 94 ]  PLC-IDPLAN 17 ก.ย. 2561
735แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม PLC...  [ดู 163 : โหลด 91 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
736แบบฟอร์ม ประกาศวิทยาลัยฯ ตั้งกลุ่ม PLC...  [ดู 163 : โหลด 80 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
737ปฏิทินทำPLC  [ดู 198 : โหลด 143 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
738การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน...  [ดู 198 : โหลด 351 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
739แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ...  [ดู 266 : โหลด 173 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561
740รู้จัก PLC  [ดู 180 : โหลด 740 ]  PLC-IDPLAN 11 ก.ค. 2561

ทั้งหมด 17 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช