ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 รายงานการประเมินตนเอง 2559 (SAR)...[ดู 103 ครั้ง : โหลด 211 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 30 ส.ค. 2560
2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558...[ดู 348 ครั้ง : โหลด 138 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 19 ก.ย. 2559
3 SAR 2558 สำหรับครู[ดู 183 ครั้ง : โหลด 161 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
4 SAR 2558 สำหรับแผนกวิชา[ดู 146 ครั้ง : โหลด 96 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
5 SAR 2558 สำหรับ ระยะสั้น[ดู 117 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
6 SAR 2558 สำหรับงานต่างๆ[ดู 135 ครั้ง : โหลด 108 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
7 SAR 2558 สำหรับฝ่ายต่างๆ[ดู 154 ครั้ง : โหลด 86 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
8 SAR 2557[ดู 164 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 4 ก.ย. 2558
9 SAR หัวหน้างานทุกงาน[ดู 135 ครั้ง : โหลด 71 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 มิ.ย. 2558
10 SAR แผนกวิชา[ดู 161 ครั้ง : โหลด 105 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 28 พ.ค. 2558
11 SAR ปี 2557 สำหรับครู(ไฟล์ใหม่ล่าสุด 25พ.ค.58)...[ดู 222 ครั้ง : โหลด 288 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 18 พ.ค. 2558
12 SAR 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...[ดู 445 ครั้ง : โหลด 219 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 ต.ค. 2557
13 คู่มือสถานศึกษาอาชีวศึกษา...[ดู 187 ครั้ง : โหลด 117 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 ต.ค. 2557
14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาต้นสังกัด...[ดู 298 ครั้ง : โหลด 168 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 ต.ค. 2557
15 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้...[ดู 286 ครั้ง : โหลด 218 ครั้ง]   admin งานประกัน 2 พ.ค. 2557
16 SAR 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...[ดู 254 ครั้ง : โหลด 189 ครั้ง]   admin งานประกัน 18 ก.ย. 2556
17 ผลการประเมินตนเอง 2551-2553[ดู 359 ครั้ง : โหลด 282 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
18 เผยแพร่ผลการตรวจประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด...[ดู 365 ครั้ง : โหลด 288 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
19 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 2549-2553...[ดู 367 ครั้ง : โหลด 293 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
20 ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2554...[ดู 451 ครั้ง : โหลด 377 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
21 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553...[ดู 773 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] ICT งานประกัน 01 พ.ค. 2554
22 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552...[ดู 395 ครั้ง : โหลด 283 ครั้ง]   admin งานประกัน 03 ก.ย. 2552
23 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551...[ดู 887 ครั้ง : โหลด 400 ครั้ง]   ICT งานประกัน 29 ส.ค. 2551
24 โครงสร้างระบบงานประกันคุณภาพ สถานศึกษา...[ดู 336 ครั้ง : โหลด 261 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 พ.ค. 2551ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช