ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
9051.1 การดูเเลเเนะเเนวผู้เรียน...  [ดู 237 : โหลด 131 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
9041.2 ด้านผู้เรียนเเละผู้สำเร็จการศึกษา...  [ดู 182 : โหลด 75 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
9031.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ...  [ดู 171 : โหลด 80 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
9011.5 ผลการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ...  [ดู 167 : โหลด 96 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
9021.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ...  [ดู 150 : โหลด 60 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
9001.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ...  [ดู 152 : โหลด 67 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8991.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา...  [ดู 125 : โหลด 61 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8981.8 การมีงานทำเเละศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา...  [ดู 176 : โหลด 69 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8972.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะอย่างเป็นระบบ...  [ดู 154 : โหลด 66 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8962.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม...  [ดู 150 : โหลด 67 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8874.6 ข้อมูลอาคารสถานที่  [ดู 156 : โหลด 83 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8884.5 ผลงานบุคลากร  [ดู 164 : โหลด 84 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8894.4 รางวัลสถานศึกษา  [ดู 145 : โหลด 58 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8904.3 ข้อมูลผู้เรียน  [ดู 181 : โหลด 74 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8914.2 ข้อมูลงบประมาณ  [ดู 151 : โหลด 58 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8924.1 ข้อมูลบุคลากร  [ดู 176 : โหลด 75 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8933.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน...  [ดู 150 : โหลด 84 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8943.1.1 การจัดการเรียนการสอน  [ดู 156 : โหลด 80 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
8952.2.1 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...  [ดู 143 : โหลด 81 ]  งานประกัน 5 พ.ค. 2563
788แบบฟอร์เก็บข้อมูล งานประกัน...  [ดู 207 : โหลด 113 ]  งานประกัน 27 มี.ค. 2562
662รายงานการประเมินตนเอง 2559 (SAR)...  [ดู 353 : โหลด 322 ]  งานประกัน 30 ส.ค. 2560
433รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558...  [ดู 547 : โหลด 243 ]  งานประกัน 19 ก.ย. 2559
406SAR 2558 สำหรับครู  [ดู 362 : โหลด 245 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
410SAR 2558 สำหรับแผนกวิชา  [ดู 346 : โหลด 174 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
411SAR 2558 สำหรับ ระยะสั้น  [ดู 308 : โหลด 130 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559

ทั้งหมด 44 ระเบียน : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช