ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
662รายงานการประเมินตนเอง 2559 (SAR)...  [ดู 121 : โหลด 219 ]  งานประกัน 30 ส.ค. 2560
433รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558...  [ดู 367 : โหลด 146 ]  งานประกัน 19 ก.ย. 2559
406SAR 2558 สำหรับครู  [ดู 199 : โหลด 167 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
410SAR 2558 สำหรับแผนกวิชา  [ดู 163 : โหลด 103 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
411SAR 2558 สำหรับ ระยะสั้น  [ดู 134 : โหลด 64 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
412SAR 2558 สำหรับงานต่างๆ  [ดู 151 : โหลด 116 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
414SAR 2558 สำหรับฝ่ายต่างๆ  [ดู 175 : โหลด 99 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
363SAR 2557  [ดู 183 : โหลด 70 ]  งานประกัน 4 ก.ย. 2558
354SAR หัวหน้างานทุกงาน  [ดู 153 : โหลด 77 ]  งานประกัน 24 มิ.ย. 2558
344SAR แผนกวิชา  [ดู 178 : โหลด 111 ]  งานประกัน 28 พ.ค. 2558
336SAR ปี 2557 สำหรับครู(ไฟล์ใหม่ล่าสุด 25พ.ค.58)...  [ดู 240 : โหลด 296 ]  งานประกัน 18 พ.ค. 2558
253SAR 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...  [ดู 462 : โหลด 226 ]  งานประกัน 24 ต.ค. 2557
254คู่มือสถานศึกษาอาชีวศึกษา...  [ดู 205 : โหลด 124 ]  งานประกัน 24 ต.ค. 2557
255รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาต้นสังกัด...  [ดู 314 : โหลด 173 ]  งานประกัน 24 ต.ค. 2557
236ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้...  [ดู 303 : โหลด 225 ]  งานประกัน 2 พ.ค. 2557
225SAR 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...  [ดู 270 : โหลด 195 ]  งานประกัน 18 ก.ย. 2556
177ผลการประเมินตนเอง 2551-2553  [ดู 375 : โหลด 288 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
178เผยแพร่ผลการตรวจประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด...  [ดู 381 : โหลด 294 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
179ผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 2549-2553...  [ดู 380 : โหลด 299 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
180ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2554...  [ดู 468 : โหลด 384 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
89รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553...  [ดู 791 : โหลด 0 ]งานประกัน 01 พ.ค. 2554
75รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552...  [ดู 412 : โหลด 290 ]  งานประกัน 03 ก.ย. 2552
52รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551...  [ดู 905 : โหลด 408 ]  งานประกัน 29 ส.ค. 2551
48โครงสร้างระบบงานประกันคุณภาพ สถานศึกษา...  [ดู 352 : โหลด 267 ]  งานประกัน 29 พ.ค. 2551

ทั้งหมด 24 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช