ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 รายงานการประเมินตนเอง 2559 (SAR)...[ดู 81 ครั้ง : โหลด 198 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 30 ส.ค. 2560
2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558...[ดู 329 ครั้ง : โหลด 129 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 19 ก.ย. 2559
3 SAR 2558 สำหรับครู[ดู 170 ครั้ง : โหลด 157 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
4 SAR 2558 สำหรับแผนกวิชา[ดู 133 ครั้ง : โหลด 92 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
5 SAR 2558 สำหรับ ระยะสั้น[ดู 105 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
6 SAR 2558 สำหรับงานต่างๆ[ดู 120 ครั้ง : โหลด 104 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
7 SAR 2558 สำหรับฝ่ายต่างๆ[ดู 136 ครั้ง : โหลด 81 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 2 ก.พ. 2559
8 SAR 2557[ดู 150 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 4 ก.ย. 2558
9 SAR หัวหน้างานทุกงาน[ดู 121 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 มิ.ย. 2558
10 SAR แผนกวิชา[ดู 148 ครั้ง : โหลด 102 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 28 พ.ค. 2558
11 SAR ปี 2557 สำหรับครู(ไฟล์ใหม่ล่าสุด 25พ.ค.58)...[ดู 203 ครั้ง : โหลด 285 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 18 พ.ค. 2558
12 SAR 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...[ดู 418 ครั้ง : โหลด 216 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 ต.ค. 2557
13 คู่มือสถานศึกษาอาชีวศึกษา...[ดู 175 ครั้ง : โหลด 114 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 ต.ค. 2557
14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาต้นสังกัด...[ดู 284 ครั้ง : โหลด 164 ครั้ง]   ประจักษ์ งานประกัน 24 ต.ค. 2557
15 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้...[ดู 274 ครั้ง : โหลด 215 ครั้ง]   admin งานประกัน 2 พ.ค. 2557
16 SAR 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...[ดู 242 ครั้ง : โหลด 184 ครั้ง]   admin งานประกัน 18 ก.ย. 2556
17 ผลการประเมินตนเอง 2551-2553[ดู 345 ครั้ง : โหลด 277 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
18 เผยแพร่ผลการตรวจประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด...[ดู 353 ครั้ง : โหลด 285 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
19 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 2549-2553...[ดู 357 ครั้ง : โหลด 290 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
20 ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2554...[ดู 440 ครั้ง : โหลด 374 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
21 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553...[ดู 759 ครั้ง : โหลด 0 ครั้ง] ICT งานประกัน 01 พ.ค. 2554
22 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552...[ดู 382 ครั้ง : โหลด 280 ครั้ง]   admin งานประกัน 03 ก.ย. 2552
23 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551...[ดู 869 ครั้ง : โหลด 397 ครั้ง]   ICT งานประกัน 29 ส.ค. 2551
24 โครงสร้างระบบงานประกันคุณภาพ สถานศึกษา...[ดู 320 ครั้ง : โหลด 258 ครั้ง]   admin งานประกัน 29 พ.ค. 2551ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช