ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
662รายงานการประเมินตนเอง 2559 (SAR)...  [ดู 113 : โหลด 214 ]  งานประกัน 30 ส.ค. 2560
433รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558...  [ดู 361 : โหลด 144 ]  งานประกัน 19 ก.ย. 2559
406SAR 2558 สำหรับครู  [ดู 194 : โหลด 165 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
410SAR 2558 สำหรับแผนกวิชา  [ดู 158 : โหลด 101 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
411SAR 2558 สำหรับ ระยะสั้น  [ดู 130 : โหลด 62 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
412SAR 2558 สำหรับงานต่างๆ  [ดู 146 : โหลด 114 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
414SAR 2558 สำหรับฝ่ายต่างๆ  [ดู 167 : โหลด 92 ]  งานประกัน 2 ก.พ. 2559
363SAR 2557  [ดู 176 : โหลด 68 ]  งานประกัน 4 ก.ย. 2558
354SAR หัวหน้างานทุกงาน  [ดู 146 : โหลด 75 ]  งานประกัน 24 มิ.ย. 2558
344SAR แผนกวิชา  [ดู 173 : โหลด 109 ]  งานประกัน 28 พ.ค. 2558
336SAR ปี 2557 สำหรับครู(ไฟล์ใหม่ล่าสุด 25พ.ค.58)...  [ดู 235 : โหลด 294 ]  งานประกัน 18 พ.ค. 2558
253SAR 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...  [ดู 458 : โหลด 224 ]  งานประกัน 24 ต.ค. 2557
254คู่มือสถานศึกษาอาชีวศึกษา...  [ดู 200 : โหลด 122 ]  งานประกัน 24 ต.ค. 2557
255รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาต้นสังกัด...  [ดู 309 : โหลด 171 ]  งานประกัน 24 ต.ค. 2557
236ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้...  [ดู 298 : โหลด 223 ]  งานประกัน 2 พ.ค. 2557
225SAR 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ...  [ดู 265 : โหลด 193 ]  งานประกัน 18 ก.ย. 2556
177ผลการประเมินตนเอง 2551-2553  [ดู 370 : โหลด 286 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
178เผยแพร่ผลการตรวจประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด...  [ดู 376 : โหลด 292 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
179ผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 2549-2553...  [ดู 376 : โหลด 297 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
180ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2554...  [ดู 462 : โหลด 382 ]  งานประกัน 29 มิ.ย. 2554
89รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553...  [ดู 786 : โหลด 0 ]งานประกัน 01 พ.ค. 2554
75รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552...  [ดู 407 : โหลด 287 ]  งานประกัน 03 ก.ย. 2552
52รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551...  [ดู 901 : โหลด 406 ]  งานประกัน 29 ส.ค. 2551
48โครงสร้างระบบงานประกันคุณภาพ สถานศึกษา...  [ดู 347 : โหลด 265 ]  งานประกัน 29 พ.ค. 2551

ทั้งหมด 24 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช