ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดยประกาศเมื่อ
1081คำสั่งมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565...  [ดู 110 : โหลด 50 ]  งานทะเบียน 5 พ.ค. 2565
1082แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565...  [ดู 65 : โหลด 33 ]  งานทะเบียน 5 พ.ค. 2565
1089รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2565...  [ดู 482 : โหลด 369 ]  งานทะเบียน 31 พ.ค. 2565
1059ประกาศรายชื่อโควต้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565...  [ดู 881 : โหลด 1021 ]  งานทะเบียน 20 ธ.ค. 2564
1000ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ที่ผ่านการคัดเลือก...  [ดู 1765 : โหลด 2980 ]งานทะเบียน 6 พ.ค. 2564
907ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563...  [ดู 1027 : โหลด 603 ]  งานทะเบียน 19 พ.ค. 2563
908รายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563...  [ดู 624 : โหลด 292 ]  งานทะเบียน 19 พ.ค. 2563
773แบบฟอร์มใบสมัครโครงการอลาว่า(ทวิภาคีไทย-อิสราเอล)...  [ดู 394 : โหลด 202 ]  งานทะเบียน 22 ม.ค. 2562
710กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ...  [ดู 553 : โหลด 277 ]  งานทะเบียน 26 ก.พ. 2561
708แบบฟอร์มโครงการนักศึกษา  [ดู 332 : โหลด 145 ]  งานทะเบียน 21 ก.พ. 2561
684แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน...  [ดู 355 : โหลด 158 ]  งานทะเบียน 10 พ.ย. 2560

ทั้งหมด 11 ระเบียน : 1 หน้า : 1


ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช