รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน..มีเอกสารแนบ (อ่าน 16) 22 พ.ย. 2561
งบทดลองรายเดือน ตุลาคม 2561..มีเอกสารแนบ (อ่าน 5) 21 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 31) 21 พ.ย. 2561
งบทดลองรายเดือน กันยายน 2561..มีเอกสารแนบ (อ่าน 27) 17 ต.ค. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสวนสมเด็จพระศร..มีเอกสารแนบ (อ่าน 27) 25 ก.ย. 2561