ปฏิทินการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC..มีเอกสารแนบ (อ่าน 67) 4 ส.ค. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC 1/2565..มีเอกสารแนบ (อ่าน 71) 4 ส.ค. 2565
ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 1-2564..มีเอกสารแนบ (อ่าน 103) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง PLC ระดับสถานศึกษา 2564..มีเอกสารแนบ (อ่าน 121) 1 ก.ค. 2564
ปฏิทินการดำเนินงาน PLC สถานศึกษา 2-2563..มีเอกสารแนบ (อ่าน 103) 1 ก.ค. 2564