ข่าว งานวิจัยอ่านแล้ว   1539   ครั้ง   ดาวน์โหลดแล้ว   890   ครั้ง

 

  เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน อ.มลฤดี แก้วมงคล
 
นางมลฤดี แก้วมงคล ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 3200-0005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
 

 เอกสารแนบ

:

     Ew17092018.docx    คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 โดย

:

   ประจักษ์

 เมื่อ

:

   9 มิ.ย. 2559                                           

IP :: 110.168.143.119

 

 [กลับหน้าหลัก]