ข่าว งานวิจัยอ่านแล้ว   659   ครั้ง   ดาวน์โหลดแล้ว   245   ครั้ง

 

  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
 
นายเผด็จ อ่ำนาเพียง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ รหัสวิชา 2901-1002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 

 เอกสารแนบ

:

     3R31012018.pdf    คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 โดย

:

   ประจักษ์

 เมื่อ

:

   31 ม.ค. 2561                                           

IP :: 172.16.1.85

 

 [กลับหน้าหลัก]