แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 55) 15 ม.ค. 2561
 คำสั่งที่ 715/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 60) 9 ธ.ค. 2560
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำม..มีเอกสารแนบ (อ่าน 50) 30 พ.ย. 2560
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์60..มีเอกสารแนบ (อ่าน 70) 23 พ.ย. 2560
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ลุกจ้างประจำ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 62) 17 พ.ย. 2560