กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561..มีเอกสารแนบ (อ่าน 31) 20 มิ.ย. 2561
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึก..มีเอกสารแนบ (อ่าน 30) 11 มิ.ย. 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 74) 15 ม.ค. 2561
 คำสั่งที่ 715/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 79) 9 ธ.ค. 2560
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำม..มีเอกสารแนบ (อ่าน 72) 30 พ.ย. 2560