คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2561..มีเอกสารแนบ (อ่าน 38) 15 พ.ย. 2561
 คำสั่งครูที่ปรึกษา-ประจำปีการศึกษา-2561..มีเอกสารแนบ (อ่าน 38) 15 พ.ย. 2561
 คำสั่งติว V-Net 2561มีเอกสารแนบ (อ่าน 37) 9 พ.ย. 2561
 กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561..มีเอกสารแนบ (อ่าน 60) 20 มิ.ย. 2561
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึก..มีเอกสารแนบ (อ่าน 62) 11 มิ.ย. 2561