คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2564..มีเอกสารแนบ (อ่าน 56) 6 ก.ค. 2564
 คำสั่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่..มีเอกสารแนบ (อ่าน 26) 24 มิ.ย. 2564
 คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ เดือน ก.พ. 2564..มีเอกสารแนบ (อ่าน 70) 28 ม.ค. 2564
 คำสั่งงานฟาร์ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ..มีเอกสารแนบ (อ่าน 148) 21 พ.ค. 2563
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2563..มีเอกสารแนบ (อ่าน 165) 28 เม.ย. 2563