หน้าหลักวิทยาลัยสำหรับผู้ดูแลระบบ


ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

 

    ข้อแนะนำในการใช้งาน


   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน

   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ

 

รหัสประจำตัวนักเรียน :
ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

  

ตัวอย่างเช่น 1/2552

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง 


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดย งานศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Scripted by worakit@chontech.ac.th
Webmaster : jakyjoon2000@hotmail.com