หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ


ทำไมต้อง KM? สถานะท่านในระบบ :ผู้มาเยือน

Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.
ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล

เอกสารความรู้จากแผนกวิชา
 พืชศาสตร์ 3ฉบับ
 สัตวศาสตร์ 5ฉบับ
 บริหารธุรกิจ 2ฉบับ
 อุตสาหกรรมเกษตร 5ฉบับ
 ประมง 7ฉบับ
 ช่างกลเกษตร 1ฉบับ
 สามัญสัมพันธ์ 8ฉบับ
KM เกษตรกรรมอืนๆ
 KMสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเพชรบุรี
 KMสำนักงานเกษตรนครศรีฯ
 KMสำนักงานเกษตรสุราษฎร์ธานี
 KM Thai Environment
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 เกษตรกรด็อดคอม

ที่

เรื่อง

แสดง

โหลด

ตอบ

1 การศึกษาการใช้เปลือกทุเรียนหมักยีสต์ต่อสมรรถภาพการ...อ่านต่อ

1624

3

1

2 รูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่...อ่านต่อ

1593

2

0

3 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน...อ่านต่อ

1579

1

0

4 กรุปเกรียบปลากระแหผสมกระชายขาว...อ่านต่อ

1616

1

0

5 แผนธุรกิจ การเลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

13453

59

1

6 แผนธุรกิจ เลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

2106

35

0

7 การเลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

2086

82

0

8 แนวทางเกษตรอินทรีย์...อ่านต่อ

1929

9

0

9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื...อ่านต่อ

2025

23

0

10 เอกสารเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์เรื่อง อาหารปลาเสริมหญ้าข...อ่านต่อ

22991

22

0

11 เอกสารประกอบการเรียน ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา...อ่านต่อ

2966

20

0

12 หมั่นโถวสมุนไพร

2038

14

1

13 ลูกชิ้นไก่เครื่องแกง...อ่านต่อ

2024

8

0

14 คุกกี้ไฟเบอร์

1968

3

0

15 คุกกี้ไข่ผำ

3992

88

0

16 หลักภาษาไทย

2302

35

0

17 โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ...อ่านต่อ

2575

29

2

18 เครื่องจักรกลการเกษตร...อ่านต่อ

2674

16

0

19 เชื้อไตรโคเดอมา

2026

22

0

20 เชือดและการชำแหละแพะ...อ่านต่อ

2017

7

0


เอกสารความรู้ทั้งหมด  34  ฉบับหน้าที่  1 2

 

สถิติผู้มาเยือน
1547154715471547154715471547
นับเมื่อ 13 เม.ย. 2552

Knowledge Management System
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
90 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
E-mail  :
scat543@hotmail.com
 
Webmaster