หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ


ทำไมต้อง KM? สถานะท่านในระบบ :ผู้มาเยือน

Shift from error avoidance to error detection and correction
จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข

เอกสารความรู้จากแผนกวิชา
 พืชศาสตร์ 3ฉบับ
 สัตวศาสตร์ 4ฉบับ
 บริหารธุรกิจ 2ฉบับ
 อุตสาหกรรมเกษตร 5ฉบับ
 ประมง 6ฉบับ
 ช่างกลเกษตร 1ฉบับ
 สามัญสัมพันธ์ 8ฉบับ
KM เกษตรกรรมอืนๆ
 KMสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเพชรบุรี
 KMสำนักงานเกษตรนครศรีฯ
 KMสำนักงานเกษตรสุราษฎร์ธานี
 KM Thai Environment
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 เกษตรกรด็อดคอม

ที่

เรื่อง

แสดง

โหลด

ตอบ

1 แผนธุรกิจ การเลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

48

3

0

2 แผนธุรกิจ เลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

56

5

0

3 การเลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

169

65

0

4 แนวทางเกษตรอินทรีย์...อ่านต่อ

169

6

0

5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื...อ่านต่อ

261

16

0

6 เอกสารเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์เรื่อง อาหารปลาเสริมหญ้าข...อ่านต่อ

284

17

0

7 เอกสารประกอบการเรียน ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา...อ่านต่อ

330

20

0

8 หมั่นโถวสมุนไพร

323

9

1

9 ลูกชิ้นไก่เครื่องแกง...อ่านต่อ

306

7

0

10 คุกกี้ไฟเบอร์

278

3

0

11 คุกกี้ไข่ผำ

485

30

0

12 หลักภาษาไทย

509

35

0

13 โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ...อ่านต่อ

686

26

2

14 เครื่องจักรกลการเกษตร...อ่านต่อ

351

13

0

15 เชื้อไตรโคเดอมา

327

21

0

16 เชือดและการชำแหละแพะ...อ่านต่อ

320

4

0

17 สูตรรีดพลัง Windows 7 ให้เร็วอุจจาระราด...อ่านต่อ

344

12

1

18 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน ชั้นป...อ่านต่อ

6381

411

11

19 เอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภ...อ่านต่อ

497

7

0

20 เอกสารปูนา

1185

65

0


เอกสารความรู้ทั้งหมด  30  ฉบับหน้าที่  1 2

 

สถิติผู้มาเยือน
12540125401254012540125401254012540
นับเมื่อ 13 เม.ย. 2552

Knowledge Management System
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
90 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
E-mail  :
scat543@hotmail.com
 
Webmaster