หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ


ทำไมต้อง KM? สถานะท่านในระบบ :ผู้มาเยือน

KM is a Journey, not a destination.
การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง
Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai

เอกสารความรู้จากแผนกวิชา
 พืชศาสตร์ 3ฉบับ
 สัตวศาสตร์ 3ฉบับ
 บริหารธุรกิจ 2ฉบับ
 อุตสาหกรรมเกษตร 5ฉบับ
 ประมง 4ฉบับ
 ช่างกลเกษตร 1ฉบับ
 สามัญสัมพันธ์ 8ฉบับ
KM เกษตรกรรมอืนๆ
 KMสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเพชรบุรี
 KMสำนักงานเกษตรนครศรีฯ
 KMสำนักงานเกษตรสุราษฎร์ธานี
 KM Thai Environment
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 เกษตรกรด็อดคอม

ที่

เรื่อง

แสดง

โหลด

ตอบ

1 แนวทางเกษตรอินทรีย์...อ่านต่อ

110

3

0

2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื...อ่านต่อ

217

14

0

3 เอกสารเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์เรื่อง อาหารปลาเสริมหญ้าข...อ่านต่อ

233

15

0

4 เอกสารประกอบการเรียน ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา...อ่านต่อ

286

18

0

5 หมั่นโถวสมุนไพร

286

9

1

6 ลูกชิ้นไก่เครื่องแกง...อ่านต่อ

268

7

0

7 คุกกี้ไฟเบอร์

241

2

0

8 คุกกี้ไข่ผำ

275

14

0

9 หลักภาษาไทย

408

35

0

10 โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ...อ่านต่อ

624

26

2

11 เครื่องจักรกลการเกษตร...อ่านต่อ

312

12

0

12 เชื้อไตรโคเดอมา

294

21

0

13 เชือดและการชำแหละแพะ...อ่านต่อ

295

3

0

14 สูตรรีดพลัง Windows 7 ให้เร็วอุจจาระราด...อ่านต่อ

310

12

1

15 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน ชั้นป...อ่านต่อ

5209

408

11

16 เอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภ...อ่านต่อ

453

7

0

17 เอกสารปูนา

1098

64

0

18 เมื่อ Folder ใน Flash Drive ตัวเก่งของท่านข้อมูลหา...อ่านต่อ

397

9

0

19 ผลการเจริญเติบโตของลูกปลานิลที่อนุบาลในกระชังด้วยอ...อ่านต่อ

407

13

0

20 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันตะไค...อ่านต่อ

420

4

0


เอกสารความรู้ทั้งหมด  27  ฉบับหน้าที่  1 2

 

สถิติผู้มาเยือน
11462114621146211462114621146211462
นับเมื่อ 13 เม.ย. 2552

Knowledge Management System
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
90 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
E-mail  :
scat543@hotmail.com
 
Webmaster