หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ


ทำไมต้อง KM? สถานะท่านในระบบ :ผู้มาเยือน

A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.
ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ
(Kahlil Gibran)

เอกสารความรู้จากแผนกวิชา
 พืชศาสตร์ 3ฉบับ
 สัตวศาสตร์ 4ฉบับ
 บริหารธุรกิจ 2ฉบับ
 อุตสาหกรรมเกษตร 5ฉบับ
 ประมง 7ฉบับ
 ช่างกลเกษตร 1ฉบับ
 สามัญสัมพันธ์ 8ฉบับ
KM เกษตรกรรมอืนๆ
 KMสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเพชรบุรี
 KMสำนักงานเกษตรนครศรีฯ
 KMสำนักงานเกษตรสุราษฎร์ธานี
 KM Thai Environment
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 เกษตรกรด็อดคอม

ที่

เรื่อง

แสดง

โหลด

ตอบ

1 กรุปเกรียบปลากระแหผสมกระชายขาว...อ่านต่อ

89

1

0

2 แผนธุรกิจ การเลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

2794

45

1

3 แผนธุรกิจ เลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

461

29

0

4 การเลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

526

76

0

5 แนวทางเกษตรอินทรีย์...อ่านต่อ

351

7

0

6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื...อ่านต่อ

473

22

0

7 เอกสารเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์เรื่อง อาหารปลาเสริมหญ้าข...อ่านต่อ

21427

20

0

8 เอกสารประกอบการเรียน ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา...อ่านต่อ

1429

20

0

9 หมั่นโถวสมุนไพร

500

13

1

10 ลูกชิ้นไก่เครื่องแกง...อ่านต่อ

482

8

0

11 คุกกี้ไฟเบอร์

434

3

0

12 คุกกี้ไข่ผำ

1290

59

0

13 หลักภาษาไทย

755

35

0

14 โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ...อ่านต่อ

890

28

2

15 เครื่องจักรกลการเกษตร...อ่านต่อ

549

15

0

16 เชื้อไตรโคเดอมา

495

21

0

17 เชือดและการชำแหละแพะ...อ่านต่อ

479

6

0

18 สูตรรีดพลัง Windows 7 ให้เร็วอุจจาระราด...อ่านต่อ

497

12

1

19 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน ชั้นป...อ่านต่อ

6871

413

11

20 เอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภ...อ่านต่อ

660

8

0


เอกสารความรู้ทั้งหมด  31  ฉบับหน้าที่  1 2

 

สถิติผู้มาเยือน
1828182818281828182818281828
นับเมื่อ 13 เม.ย. 2552

Knowledge Management System
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
90 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
E-mail  :
scat543@hotmail.com
 
Webmaster