หน้าหลัก ส่งเอกสาร สมัครสมาชิก Top Download สมาชิกเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือ


ทำไมต้อง KM? สถานะท่านในระบบ :ผู้มาเยือน

Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.
ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล

เอกสารความรู้จากแผนกวิชา
 พืชศาสตร์ 3ฉบับ
 สัตวศาสตร์ 4ฉบับ
 บริหารธุรกิจ 2ฉบับ
 อุตสาหกรรมเกษตร 5ฉบับ
 ประมง 6ฉบับ
 ช่างกลเกษตร 1ฉบับ
 สามัญสัมพันธ์ 8ฉบับ
KM เกษตรกรรมอืนๆ
 KMสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเพชรบุรี
 KMสำนักงานเกษตรนครศรีฯ
 KMสำนักงานเกษตรสุราษฎร์ธานี
 KM Thai Environment
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 KMสำนักงานเกษตรพิจิตร
 เกษตรกรด็อดคอม

ที่

เรื่อง

แสดง

โหลด

ตอบ

1 แผนธุรกิจ การเลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

30

2

0

2 แผนธุรกิจ เลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

35

2

0

3 การเลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายเพื่อจำหน่าย...อ่านต่อ

157

62

0

4 แนวทางเกษตรอินทรีย์...อ่านต่อ

154

5

0

5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื...อ่านต่อ

250

15

0

6 เอกสารเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์เรื่อง อาหารปลาเสริมหญ้าข...อ่านต่อ

274

16

0

7 เอกสารประกอบการเรียน ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา...อ่านต่อ

322

20

0

8 หมั่นโถวสมุนไพร

313

9

1

9 ลูกชิ้นไก่เครื่องแกง...อ่านต่อ

295

7

0

10 คุกกี้ไฟเบอร์

270

3

0

11 คุกกี้ไข่ผำ

410

22

0

12 หลักภาษาไทย

459

35

0

13 โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ...อ่านต่อ

670

26

2

14 เครื่องจักรกลการเกษตร...อ่านต่อ

343

12

0

15 เชื้อไตรโคเดอมา

320

21

0

16 เชือดและการชำแหละแพะ...อ่านต่อ

312

3

0

17 สูตรรีดพลัง Windows 7 ให้เร็วอุจจาระราด...อ่านต่อ

336

12

1

18 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน ชั้นป...อ่านต่อ

6182

411

11

19 เอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภ...อ่านต่อ

487

7

0

20 เอกสารปูนา

1165

65

0


เอกสารความรู้ทั้งหมด  30  ฉบับหน้าที่  1 2

 

สถิติผู้มาเยือน
12297122971229712297122971229712297
นับเมื่อ 13 เม.ย. 2552

Knowledge Management System
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
90 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
E-mail  :
scat543@hotmail.com
 
Webmaster