ผู้ดูแลระบบ


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
9
ปีนี้
417
ปีที่แล้ว
1,280

ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565
นักศึกษาประเมินแล้ว  235 คน
ครูได้รับการประเมินแล้ว  60 คน

ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565
นักศึกษาประเมินแล้ว  169 คน
ครูได้รับการประเมินแล้ว  60 คน

สรุปผลการประเมินภาพรวม ]
สรุปผลจำนวนผู้ประเมินตามรายวิชา ]

ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินออนไลน์วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลระบบประเมินผลผู้สอนผ่านอินเตอร์เน็ทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

2. ศึกษาความถึงพอใจของผู้ใช้ระบบประเมินผลผู้สอนผ่านอินเตอร์เน็ทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ


เข้าประเมินการเรียนการสอน ]งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาโปรแกรมโดย นายประจักษ์ นาราช
Website : http://www.sskcat.ac.th      Facebook : https://www.facebook.com/sskcat